วิธีการโอนย้ายเมลจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่อง Outlook 2007

คุณเคยสำรองข้อมูลเมลสำคัญๆ ของคุณบ้างหรือยัง ถ้ายัง คุณกำลังเสี่ยงกับเมลบ๊อกซ์ที่ใหญ่เกินขนาด และไฟล์อาจเสียหายได้ (ถ้าเมล์บ๊อกซ์มีขนาดใหญ่จนเกินไป)? ถ้าต้องการสำรองจะทำอย่างไร ไม่ยากครับ คุณสามารถทำได้เองโดยไม่ต้องพึ่งเจ้าหน้าที่ไอทีแต่อย่างใด

ตรวจสอบ เตรียมความพร้อม

 1. เริ่มต้นให้สำรวจขนาดของเมลบ๊อกซ์ก่อนว่ามีขนาดใหญ่แค่ไหน
 2. เตรียมอุปกรณ์ในการสำรองไฟล์ เช่น Flash Drive, USB Hard disk เป็นต้น
 3. ตรวจสอบพื้นที่คงเหลือทั้งในอุปกรณ์ที่ใช้สำรองข้อมูล และตัวเครื่องคอมฯ เครื่องใหม่ว่ามีพื้นที่พอหรือไม่

เมื่อพร้อมแล้ว ให้เริ่มทำสำเนาข้อมูล

Account Settings MS Outlook 2007

 1. คลิกเมนู Tools
 2. เลือกคำสั่ง Options
 3. คลิกแท็ป Mail Setup
 4. คลิกปุ่ม Data Files
 5. ที่แท็ป Data Files ให้คลิกเลือกหัวข้อ Open Folder
 6. ให้ copy ไฟล์ที่อยู่ในไฟล์เดอร์นี้ทั้งหมด ไปยัง Flash Drive, USB Hard disk ที่เตรียมไว้ ?(ก่อน copy ให้เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2007 ก่อน)? ไฟล์ส่วนใหญ่จะมีนามสกลุ .PST และ .OST

นำสำเนาไฟล์เมลบ๊อกซ์ไปยังเครื่องคอมใหม่

 1. แนะนำให้ติดตั้ง Microsoft Outlook 2007 ในเครื่องใหม่ให้เรียบร้อย
 2. ติดตั้งอีเมล์ในเครื่องใหม่ให้เสร็จก่อน และ เริ่มนำข้อมูลสำรองมาใส่ในเครื่องใหม่ โดยการ
 3. คลิกเมนู Tools
 4. เลือกคำสั่ง Options
 5. คลิกแท็ป Mail Setup
 6. คลิกปุ่ม Data Files
 7. ที่แท็ป Data Files ให้คลิกเลือกหัวข้อ Open Folder
 8. ให้ copy ไฟล์ที่ได้สำรองไว้ มาเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้ (และเช่นเดียวกัน แนะนำให้ปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2007 ก่อน)
 9. หลังจาก copy เสร็จแล้ว ให้ทำการเพิ่มเมลบ๊อกซ์ในเครื่องใหม่โดย
 10. คลิกเมนู Tools
 11. เลือกคำสั่ง Options
 12. คลิกแท็ป Mail Setup
 13. คลิกปุ่ม Data Files
 14. กดปุ่ม Add และคลิกปุ่ม OK
 15. จากนั้นเลือกไฟล์เมลเก่าๆ ที่ต้องการ (ไฟล์ที่มีนามสกุล .PST)

ทิป เราสามารถเอาไฟล์ของเมลเก่าๆ ที่สำรองมา มาเก็บไว้ที่โฟลเดอร์อื่นๆ ได้เช่นกัน โดยปกติแล้วเมลของ Microsoft Outlook จะเก็บที่ C: แต่เราสามารถสำรองและเรียกใช้งานได้ในไดรซ์อื่นๆ ได้เช่นกัน เพียงแค่เวลาเรา ?Add? ในข้อ 14 นั้น ให้เลือกไปยังไดรซ์ และโฟลเดอร์ที่เก็บแทน


Menu