ทำความรู้จัก Function CONCATENATE


Function CONCATENATE เป็นคำสั่งในการรวมข้อมูลหลายๆ เซลล์มาเป็นเซลล์เดียวกัน

รูปแบบ CONCATENATE(text1,text2,...)

  • text1, text2 หมายถึง เซลล์ที่ต้องการดึงค่ามารวมกันเป็นเซลล์ใหม่ อย่างน้อยต้องมีสองเซลล์ขึ้นไป

ตัวอย่างการใช้งานใน Microsoft Excel 2007

Microsoft Excel 2007 Function Concatenate


Menu