ปรับแต่งเอกสารด้วยการใส่ หมายเลขหน้าข้อความ


โดยปกติแล้ว เอกสารที่พิมพ์เข้าไปใน Word 2007 ไม่ได้มีแค่ตัวเลข ตัวอักษร เท่านั้น? และการจัดเอกสาร ก็ไม่ได้มีแค่การย่อหน้า หรือขึ้นบรรทัดใหม่ เช่นเดียวกัน การใส่หมายเลขหน้าข้อความ เพื่อระบุหัวข้อ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นิยมใช้งานกันมาก เป็นการช่วยบ่งบอกขั้นตอนในการทำงานได้ดีมาก? วันนี้จะมาแนะนำการใส่หมายเลขหน้าข้อความแบบอัตโนมัติ

วิธีใส่หมายเลขหน้าข้อความ หรือลำดับ (Numbering)Numbering Word 2007

  1. พิมพ์ข้อความที่ต้องการใสเอกสาร Word 2007
  2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการแสดงหมายเลขลำดับ (เว้นทุกบรรทัด ในกรณีที่ต่างหมายเลขกัน)
  3. หลังจากพิมพ์ทุกบรรทัดแล้ว ให้คลิกที่แท็ป Home เลือกไอคอน Numbering
  4. สังเกตว่า หมายเลขลำดับจะแสดงให้อัตโนมัติ

วิธีการนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับบูลเล็ต (Bullets) สัญลักษณ์หน้าข้อความได้ด้วย


Menu