Net Work-Day

เป็น Function ใน Microsoft Excel ที่ใช้สำหรับการคำนวน จำนวนวันที่ทำงานทั้งหมด โดยสามารถหักวันหยุด เสาร์และอาทิตย์ได้อัตโนมัติ นอกจากนี้ ถ้าเรามีการกำหนดว่า มีวันหยุดพิเศษในช่วงเวลานั้นๆ โปรแกรมก็ยังสามารถนำวันหยุดนั้นๆ ไปหักออกได้อีกด้วย?ช่วยให้สะดวกมากในการคิดจำนวนวันทำงาน

เหมาะสำหรับ เจ้าหนี้แผนกบุคคลของบริษัทต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในการคำนวณวันทำงาน เพื่อค่าอัตราค่่าจ้างได้อีกด้วย

Function Networkday

  • รูปแบบคำสั่ง NETWORKDAY(start_date,end_date,holidays)

ตัวอย่างการใช้งาน


Excel Function NETWORKDAY
 


Menu