ทำความรู้จัก เค้าโครง หรือ Layout

เค้าโครง คือ รูปแบบหรือลักษณะของการจัดวางองค์ประกอบของ สิ่งต่างๆภายในสไลด์ (ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดีโอ) ว่า ต้องการให้แสดงส่วนไหนบ้าง และวางในตำแหน่งใด ?เรียกว่า Layout เป็นตัวช่วยในการจัดการรูปแบบของสไลด์

วิธีการเลือก Layout

Layout PowerPoint 2007

  1. เปิดโปรแกรม PowerPoint 2007
  2. บริเวณแท็ป Home คลิกปุ่ม Layout
  3. คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ

วิธีการใส่เนื้อหาใน Layout

  1. เปิดโปรแกรม PowerPoint 2007
  2. คลิกที่ตำแหน่งของ Layout ที่ต้องการ เช่น
    • ?Click to add title? คลิกที่ข้อความนี้ และพิมพ์ชื่อของงานพรีเซ็นเทชั่
    • ?Click to add sub title? คลิกที่ข้อความนี้ และพิมพ์ชื่อหัวข้อย่อยของพรีเซ็นเทชั่น
  3. ถ้าต้องการเปลี่ยนรูปแบบของ Layout ให้ทำตามหัวข้อ ?วิธีเลือก Layout? ข้างต้น

หมายเหตุ ?เค้าโครงหรือ Layout เราสามารถลบออกได้ เพียงแค่คลิกคลุมตัวเค้าโครง และกดปุ่ม Delete เราก็สามารถพิมพ์ในรูปแบบตามที่เราต้องการได้เช่นกัน


Menu