คุณเคยเห็นไฟล์ซ้อนไฟล์ในเอกสาร Word หรือไม่


หลายๆ คนคงเคยเห็นไฟล์เอกสาร Word และมีไอคอนของเอกสาร Word / Excel แทรกอยู่ในเอกสาร คุณทราบหรือไม่ว่า เขาทำกันอย่างไร วิธีที่นีเป็นการแทรกไฟล์เอกสารของโปรแกรมอื่นๆ เข้ามาในเอกสาร Word และรวมกันเป็นไฟล์เดียวกัน จะมีโปรโยชน์มาก ถ้าเราต้องการส่งไฟล์ให้ผู้รับคนอื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้อง copy ไปให้หลายๆ ไฟล์

วิธีการนี้ ไม่ใช่เป็นการทำลิงค์ จากไฟล์หนึ่ง มายังอีกไฟล์หนึ่ง เพราะการลิงค์ จะต้อง copy ไฟล์ทั้งหมดไปให้ผู้รับด้วย

embedding file microsoft word

วิธีการแทรกไฟล์เอกสารอื่นๆ ลงใน Word 2007

  1. เปิดโปรแกรมและเปิดเอกสาร Word ที่ต้องการ
  2. วางตำแหน่งของไฟล์ที่ต้องการแทรก
  3. ที่แท็ปเมนู Insert คลิกเลือก "Object" (อยู่ด้านขวามือ)
  4. เลือกแท็ป "Create from file"

    embedding file in microsoft word 2007

  5. คลิกปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการนำมาแทรก
  6. คลิกเลือก "Display as icon"
  7. คลิก OK เพื่อยืนยัน

การ insert ไฟล์แบบนี้ เราเรียกว่า "Embedding File"? เป็นการฝังไฟล์ในเอกสาร ดีกว่าการทำลิงค์ไฟล์ (Link to file) เพราะจะทำให้ไฟล์รวมกันเป็นหนึ่งเดียว และอีกอย่าง เราสามารถฝังไฟล์เอกสารอื่นๆ ได้มากกว่าหนึ่งตัวด้วยครีบ


Menu