อีกหนึ่ง Excel Function ที่ใช้กันบ่อยๆ

Function Today และ Function Now ใน Microsoft Excel ถือได้ว่าเป็น Function ที่มีการใช้งานมากที่สุดอีกตัวหนึ่ง เพราะเป็น Function ที่ช่วยในการแสดงในเรื่องของวันที่ในัจจุบัน รวมทั้งในส่วนของเวลาด้วย นอกจากนี้ เรายังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการคำนวนวันที่ย้อนหลังได้ด้วย

Function Today

  • รูปแบบ TODAY()? ภายในวงเล็บ ไม่จำเป็นต้องใส่ค่าอะไรเลย

Function NOW

  • รูปแบบ NOW()? เช่นเดียวกับ Function Today ภายในวงเล็บ ไม่จำเป็นต้องใส่ค่าอะไรเลย เช่นกัน

ความแตกต่างของ Function Today กับ Function Now

Function Now ค่าที่ได้จะแสดงทั้งในส่วนของวันที่ และเวลาปัจจุบัน ส่วน Function Today นั้นจะแสดงเฉพาะวันที่ เท่านั้น? ส่วนก็ใช้งานก็เพียงพิมพ์คำสั่งในเซลล์ที่ต้องการให้แสดงค่านั้นๆ อย่างไรก็ตามเราสามารถประยุกต์ใช้งานของฟังก์ชั่นนี้ได้โดยการใช้ค่า ติดลบ เช่น? =Today() + 1 จะหมายถึง พรุ่งนี้ เป็นต้น


ตัวอย่างการใช้งาน

Function Today Function Now 


Menu