แก้ปัญหาข้อมูลซ้ำๆ ใน Excel 2007


สมมุติว่า คุณกำลังบันทึกข้อมูลลงในตาราง Excel 2007 ซึ่งจะมีข้อมูลมากมาย แต่ปรากฏว่า คุณมีการคีย์ข้อมูลซ้ำลงไป ประมาณว่า "ตาลาย" ซึ่งเกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องมาหลายชั่วโมง? แล้วอย่างนี้ถ้าจะมาตรวจสอบว่า รายการใดซ้ำกันรายการใด ก็คงต้องใช้เวลานาน และอีกอย่างสายตาก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้ว ไม่ต้องกังวลครับ เพราะ Microsoft เข้าใจดี จึงได้มีคำสั่งในการลบข้อความซ้ำให้อัตโนมัติ โดยคำสั่งนี้มีชื่อว่า "Remove Duplicates"

Remove Duplicate

วิธีการใช้คำสั่ง Remove Duplicates

  1. เปิดงานเอกสาร Excel 2007
  2. ให้คลิกเลือกเซลข้อมูลใดๆ ในเอกสาร worksheet
  3. คลิกเลือกแท็ปเมนู Data เลือกไอคอน "Remove Duplicates"
  4. โปรแกรมจะตรจสอบ และมีหน้าต่างแสดงให้เลือกว่า จะให้เลือกหัวข้อไหน ที่มีการบันทึกข้อมูลซ้ำ สามารถคลิกเลือกทั้งหมดได้
  5. คลิก OK? เพื่อยืนยันการลบ
  6. โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างบอกว่าได้ลบข้อมูลไปจำนวนเท่าไร

?


Menu