ความแตกต่างของ Excel 2007


สืบเนื่องจากการปรับปรุงครั้งใหญ่ในรูปแบบของไฟล์ต่างๆ ใน ตระกูล Microsoft Office 2007 ตัวโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ก็ถูกปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกัน แต่เดิมไฟล์ที่ได้จากการบันทึก หรือ Save จะได้ไฟล์นามสกุล .XLS? แต่สำหรับเวอร์ชั่น 2007 ขึ้นำป จะได้ไฟล์นามสกุล .XLSX? มีตัวอักษรเอ๊กซ์ "X" ต่อท้าย (เช่นเดียวกับโปรแกรมอื่นๆ ในตระกูล Microsoft Office)? ผลที่ตามมาคือ Microsoft Excel เวอร์ชั่นเก่าๆ ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Excel 2003 หรือต่ำลงมา จะไม่สามารถเปิดไฟล์เพื่อแก้ไขได้? (จริงๆ แล้วทำได้ แต่ต้องติดตั้งโปรแกรมเสริม)?

ปัญหานี้ Microsoft รู้ดี?เราสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้หลายวิธี

Save as options Excel 2007


 1. อัพเกรดโปรแกรม Microsoft Excel เก่าๆ ของเราเป็นเวอร์ชั่น 2007 (แต่ก่อนการอัพเกรดต้องตรวจสอบเครื่องคอมฯ ด้วยว่า รองรับการทำงานไหวหรือเปล่า โดยเฉพาะอาจมีปัญหากับเครื่องคอมฯ รุ่นเก่าๆ
 2. ติดตั้งโปรแกรมเสริมช่วยในการเปิดดูไฟล์? อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แก้ปัญหาเปิดไฟล์ใน Microsoft Office 2007
 3. ให้ผู้ใช้งาน Microsoft Excel 2007 บันทึกเป็นไฟล์รุ่นเก่า? โดยมีวิธีการ save ดังนี้
  1. คลิกปุ่ม Office Button
  2. คลิกปุ่มด้านล่าง Excel Options
  3. คลิกเมนูด้านซ้ายมือ "Save"
  4. ที่หัวข้อ "Save file in this format"
  5. ให้คลิกเลือก "Excel 97 - 2003 Workbook (*.xls)

แต่อย่างไรก็ตาม การบันทึกไฟล์เป็นรุ่นเก่า จะทำให้ไม่สามารถใช้ความสามารถใหม่หลายๆ อย่างของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ได้

?

?


Menu