Themes คืออะไร

รูปแบบในการตกแต่งเอกสารสำเร็จรูป ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร สี และเอฟเฟ็คต์ ที่มีการกำหนดไว้แล้วใน Microsoft Word 2007? เพียงเราเลือกรูปแบบเอกสาร หรือ Theme ที่ต้องการ เอกสารจะถูกเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ให้อัตโนมัติ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปเปลี่ยนที่ละหน้า

วิธีการใช้งาน Themes ใน Word 2007

Themes Word 2007

  1. เปิดเอกสารที่ต้องการปรับเปลี่ยน Themes
  2. คลิกแท็ป Page Layout
  3. คลิก Themes จะได้หน้าต่างรูปแบบของ Themes ให้เลือก
  4. ทดสอบโดยเลือกรูปแบบใด แบบหนึ่ง

การตกแต่งเอกสารด้วย Themes จะครอบคลุมไปถึง รูปวาด, สีพื้น, ตาราง ด้วย

 


Menu