ก่อนเริ่มใช้งาน E-mail ต้องเพิ่ม E-mail Account ก่อน

สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Outlook 2007 สิ่งแรกที่เราควรทำคือ การติดตั้งหรือเพิ่ม E-mail addres เข้าไปก่อน ทั้งนี้ เพื่อว่าเราจะได้สามารถตรวจสอบและเช็คเมลได้ การติดตั้งใน Microsoft Outlook 2007 นี้สามารถเลือกติดตั้งได้ 2 วิธีคือ แบบ Manual และแบบอัตโนมัติ? สำหรับแบบ Manual เราจะเป็นจะต้องรู้รายละเอียดต่างๆ ของระบบ Email ของเราว่า เป็นแบบ POP3 หรือ Exchange Server รวมทั้งต้องทราบ Incoming Mail และ Outgoing Mail ด้วย

วิธีติดตั้ง E-mail Address ใน Microsoft Outlook 2007

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2007
 2. คลิกเมนู Tools เลือก Accounting Settings
 3. จากนั้นคลิกแท็ป E-mail
 4. New email Microsoft Outlook 2007

 5. คลิกปุ่ม New ด้านล่างของแท็ป E-mail
 6. Manual Add Email Microsoft Outlook 2007

 7. จะพบหน้าต่าง Add New E-mail Account ถ้าต้องการบันทึกแบบ Manual ให้คลิกเลือกหัวข้อด้านล่าง "Manually configures server settings or additional server types"
 8. ตัวอย่างนี้จะทดสอบโดยการใช้วิธีแบบ Manual ให้คลิกเลือกที่ช่องนี้
 9. คลิกปุ่ม Next
 10. จากนั้นจะพบหน้าต่าง ให้เลือก E-mail Service เช่น
  • Internet E-mail - สำหรับกรณีเมลเป็นแบบ POP3 (ส่วนใหญ่สำหรับผู้ใช้งาน Mail Server ขนาดเล็ก หรือใช้กับ Web Hosting)
  • Microsoft Exchange - สำหรับใช้อีเมลระบบ Exchange Server (สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่)
  • Ohter -? ถ้าไม่แน่ใจให้คลิกที่นี่
 11. จะพบหน้าต่าง Internet E-mail Settings? ให้กรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง
 12. Internet E-mail Settings Microsoft Outlook 2007

 13. คลิกปุ่ม Next
 14. หรือถ้าต้องการตรวจสอบ Mail ที่กำหนดว่าถูกต้องหรือไม่ ให้กดปุ่ม? Test Accounting Settings
 15. ถ้าไม่มีปัญหาอะไร จะแสดงข้อความว่า Complete

เสร็จแล้วสำหรับวิธีการสร้างเพิ่ม E-mail Account แต่ถ้าเป็นการสร้างแบบอัตโนมัติ จะง่ายกว่านี้ เพียงแค่กรอกชื่ออีเมล์ และ Password เท่านั้น โปรแกรมจะตรวจสอบให้อัตโนมัตเองทั้งหมด? แต่อย่างไรก็ตามบางครั้งโปรแกรมก็ไม่สามารถตรวจสอบแบบอัตโนมัติได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก Server ที่เราใช้งานอยู่ ไม่สัมพันธ์กับระบบการตรวจสอบของ Microsoft ก็เป็นได้..

 


Menu