แก้ปัญหาการนำเสนอ PowerPoint บนเว็บ

หลังจากที่มีการสร้างงานพรีเซ็นเทชั่นด้วย PowerPoint 2007 แล้ว การนำไปนำเสนอ อาจติดข้อจำกัดบางอย่างโดยเฉพาะการนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งไม่สามารถนำเสนอแบบเต็มรูปแบบได้ (PowerPoint 2010 ทำได้) ดังนั้น เราจำเป็นต้องมีการแปลงไฟล์งานพรีเซ็นเทชั่น ให้อยู่ในรูปของรูปภาพแทน

วิธีแปลงไฟล์ PowerPoint เป็นรูปภาพ

Save as to Photos PowerPoint 2007

  1. เปิดโปรแกรม PowerPoint 2007
  2. คลิกเปิดไฟล์งานพรีเซ็นเทชั่น ที่ทำสำเร็จแล้ว
  3. คลิกปุ่ม Office Button
  4. คลิกปุ่ม Save as
  5. คลิกเลือก Other Formats
  6. ในช่อง Save as type ให้เลือกประเภทไฟล์รูปภาพที่ต้องการ เช่น JPEG File Interchange Format (*.jpg) ?ซึ่งเป็นไฟล์รูปภาพที่เป็นที่นิยมและสามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรมทั่วไป เป็นต้น
  7. คลิกปุ่ม Save
  8. จะพบหน้าต่าง และถามว่า ต้องการบันทึกทุกสไลด์หรือไม่ ให้คลิกเลือก ?Every Slide?
  9. รอสักครู่ โปรแกรมจะแปลงสไลด์แต่ละหน้าเป็น ไฟล์รูปภาพให้ จะได้รูปภาพ 1 ภาพ ต่อหนึ่งสไลด์

ข้อจำกัดในการนำเสนอ เนื่องจากมีการแปลงแต่ละสไลด์เป็นรูปภาพ ในส่วนของ เอฟเฟ็คต์ต่างๆ ที่เราใส่ในสไลด์ จะไม่สามารถใช้งานได้ ผลลัพธ์ที่เป็นจะเป็นเพียงรูปภาพธรรมดา เท่านั้น อย่างไรก็ตาม PowerPoint ต้นฉบับเดิม ยังคงอยู่ปกติน่ะครับ ไม่ได้ถูกแปลงไปทั้งหมด


Menu