ทำความรู้จัก Workbook


เวลาเราเปิดโปรแกรมใน Microsoft Excel ครั้งแรก โปรแกรมจะทำการเปิดพื้นที่ในการทำงานในรูปแบบตาราง หรือที่เรียกว่า Workbook โดยเริ่มต้นจะเปิดหน้า WorkSheet ให้เรา 3 หน้า (ชื่อ Sheet อยู่ด้านล่าง คือ Sheet1, Sheet2 และ Sheet 3 ตามลำดับ)? เราสามารถเพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูลภายในแต่ละ Worksheet ได้อย่างอิสระ ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกันกระดาษแต่ละหน้า (Worksheet)?ในหนังสือเล่มหนึ่ง (Workbook)? เวลาบันทึกเราจะได้ไฟล์ 1 ไฟล์ หรือหนึ่ง Workbook นั่นเอง

Working with Working Excel 2007


วิธีเพิ่มเติมแก้ไขแต่ละ WorkSheet/Workbook

 • การเพิ่มเติมข้อมูล/แก้ไขข้อมูล แต่ละ WorkSheet
  • เพียงเอาเม้าส์ คลิกที่ Sheet ที่ต้องการ จากนั้นพิมพ์ข้อมูลตามต้องการ
 • การลบ Worksheet
  • ให้คลิกที่ชื่อ Worksheet ที่ต้องการลบ
  • จากนั้นคลิกขวา
  • เลือกคำสั่ง Delete
 • การเพิ่ม Worksheet
  • กดปุ่ม Insert Worksheet ที่ชื่อ Sheet ถัดไป หรือ
  • กดปุ่ม Shift + F11 หรือ
  • คลิกที่เมนู Home คลิกปุ่มไอคอน Insert และคลิกเลือก Insert Sheet
 • การเปลี่ยนชื่อ Worksheet
  • ดับเบิลที่ชื่อ Worksheet และพิมพ์ชื่อใหม่ตามต้องการ หรือ
  • คลิกขวาที่ชื่อ Worksheet จากนั้นคลิกเลือกคำสั่ง Rename
 • การเพิ่ม Workbook
  • กดปุ่ม Ctrl + N (จะได้?Workbook เพิ่มครั้งละ 1 Workbook)

?


Menu