เมลขยะ หรือ Junk Mail

วันหนึ่งๆ คุณรับเมลกี่ฉบับ และวันหนึ่งๆ คนรับเมลที่เป็นเมลขยะ หรือ Junk Mail เท่าไหร่ ?หลายๆ คนอาจได้รับเมลขยะ มากกว่าเมลที่ต้องใช้งานจริง เพราะว่า ปัจจุบัน มีคนหัวใส เขียนโปรแกรมดูดเมลจากเว็บไซต์ต่างๆ และขายอีเมล์ เพื่อใช้สำหรับการส่งจดหมายโฆษณาสินค้า? และอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการโพสต์อีเมลของเราไปยังเว็บบอร์ดต่างๆ นั่นเอง

เบื่อเมลขยะ แก้ไขอย่างไรได้บ้าง

วิธีที่จะช่วยลดเมลขยะในอนาคต นั่นก็คือ การลดการโพสต์อีเมลที่เป็นขอบบริษัท หรือหันมาใช้มีอีเมลสำรองแทน สำหรับเอาไว้โพสต์ในเว็บบอร์ดโดยเฉพาะ อีกส่วนหนึ่งเราก็สามารถสั่งบล็อกอีเมล์ขยะได้ง่ายๆ โดยการใช้คำสั่งใน Microsoft Outlook 2007 ได้โดยตรง

ขั้นตอนการบล็อกอีเมลที่ไม่ต้องการ

Junk Email MS Outlook 2007

  1. คลิกเลือกอีเมลขยะที่ได้รับ
  2. คลิกขวาเลือกคำสั่ง ?Junk Email
  3. เลือกหัวข้อย่อย ?Add Sender to Blocked Senders List?
  4. แค่นี้ E-mail Address นี้ก็จะถูกบล็อกเอาไว้แล้ว

ถ้าต้องการยกเลิกการบล๊อกเมล

  1. คลิกเมนู Actions
  2. คลิกเลือกหัวข้อ Junk E-mail
  3. เลือก Junk E-mail Options
  4. คลิกแท็ป Blocked Senders
  5. คลิกเลือกอีเมลที่ทำผิด คลิกเลือก Remove
  6. จากนั้นคลิกปุ่ม OK

แค่นี้ก็ลดปัญหากวนใจของเมลขยะต่างๆ ที่เราได้รับในแต่ละวันได้แล้ว
Menu