มุมมองของ Microsoft PowerPoint คืออะไร

 • View แบบ Normal
  เป็นมุมมอง Slide แบบปกตินระหว่างการทำงาน แต่ก็สามารถย้าย Slide ไปมาได้จากคอลัมภ์ด้านซ้ายมือ เช่นกัน
 • View แบบ Slide Sorter
  เป็นมุมมอง Slide แบบเรียงลำดับของ ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนลำดับของ Slide ได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 • Notes Page
  เป็นอีกหนึ่งมุมมองของ Slide สำหรับดูรายละเอียดของข้อความเพิ่มเติมที่เราใช้สำหรับการเตรียมการนำเสนอข้อมูล (ส่วนของ Notes จะไม่แสดงให้เห็นเวลานำเสนอข้อมูล
 • Slide Show
  เป็นการสั่งรันให้แสดง Slide ตามลำดับ

Presentation Views

นอกจากมุมมองหลักๆ แล้วยังมีมุมมองสำหรับการสร้าง Presentation ดังนี้

 • Slide Master - สำหรับการกำหนดหน้าตาหลักของ PowerPoint ของ Slide (คล้าย Theme ในแต่ละหน้า)
 • Handout Master - สำหรับการกำหนดหน้าหลักของ handout
 • Notes Master - สำหรับการกำหนดหน้าหลักของ Notes

ทิป PowerPoint 2007

 • เราสามารถเรียกสั่งรัน Slide แบบทันทีโดยการกดปุ่ม F5
 • การเรียกใช้มุมมองของ PowerPoint ให้คลิกหัวข้อเมนู View เลือกกลุ่มหัวข้อ Presentation Views

Menu