ทำความรู้จัก Function REPT


Function REPT เป็นคำสั่งในการแสดงข้อมูลซ้ำๆ ตามจำนวนที่ต้องการ แต่ต้องมีการกำหนดเซลล์ต้นแบบด้วย

รูปแบบ REPT(text,number_times)

  • text หมายถึง ข้อความต้นแบบในการแสดงซ้ำๆ
  • number_times หมายถึง? จำนวนของการแสดงข้อมูลซ้ำ

ตัวอย่างการใช้งานใน Microsoft Excel 2007

Microsoft Excel 2007 Function REPT


Menu