ทำความรู้จัก Theme Colors

รูปแบบของสีแบบสำเร็จรูป ใช้สำหรับการกำหนดสีในตัวพรีเซ็นเทชั่น โดยจะมีการแบ่งสีออกเป็นกลุ่มๆ และแต่ละกลุ่มสีจะมีชื่อเรียกต่างกัน เช่น Office, Apex, Flow, Equity เป็นต้น ซึ่งถ้ามีการเลือกธีมแล้ว จะมีผลทำให้สีของส่วนประกอบต่างๆ ในพรีเซ็นเทชั่นของเราเปลี่ยนแปลงได้ด้วย เช่น ข้อความ Title, สีฉากหลัง, รูปวาด, กราฟ, ตาราง รวมทั้งไดอะแกรม เป็นต้น

วิธีการใช้งานชุดสี Theme Colors

Theme Color PowerPoint 2007

  1. เปิดพรีเซ็นเทชั่นที่ต้องการเปลี่ยนชุดสี
  2. คลิกแท็ปเมนู Design
  3. เลือกหัวข้อ Colors?

นอกจากนี้เรายังสามารถสร้างชุดสีได้ด้วยตัวเอง

  1. โดยการคลิกที่แท็ป Design
  2. เลือกหัวข้อ Colors
    • เลือก Create New Theme Colors ที่อยู่ด้านล่าง
  3. คลิกเลือกเปลี่ยนค่าสีที่ต้องการ
  4. ตั้งชื่อชุดสี
  5. คลิก Save เพื่อบันทึก

?


Menu