บันทึกรายละเอียดชื่อที่อยู่ของบุคคลที่เราต้องการติดต่อ

Contact Micros Outlook 2007

Contacts คือโปรแกรมย่อยใน Microsoft Outlook 2007 ที่ช่วยให้เราสามารถเก็บรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ของบุคคลที่เราต้องการติดต่อด้วย ทำให้สามารถในการใช้งาน ถ้าเราบันทึกชื่ออีเมล เราก็สามารถสั่งเปิด New Email ผ่านทาง Contacts ได้โดยตรงอีกด้วย เรียกโปรแกรมนี้ สามารถเชื่อมต่อกับเข้าโปรแกรมอื่นๆ ใน Microsoft Outlook 2007 ได้อย่างแนบเนียน

การบันทึกรายละเอียดใน Contacts

  1. คลิกหัวข้อ Contacts (คอลัมภ์ซ้ายมือ) หรือ
  2. คลิกเมนู Go เลือกคำสั่ง Contacts? หรือ
  3. กดปุ่มบนแป้นพิมพ์ Ctrl + 3
  4. ถ้าต้องการบันทึก Contacts ใหม่ ให้ดับเบิลคลิกที่หน้าต่างของ Contacts
  5. จะได้หน้าต่าง แสดงรายละเอียดต่างๆ ให้กรอก (หรือคลิกเมนู File เลือก New และเลือก Contact)
  6. Add new contact Microsoft Outlook 2007

  7. พิมพ์ข้อความต่างๆ ตามนามบัตร หรือกรอกรายละเอียดให้มากที่สุด
  8. สามารถใส่รูปภาพลงใน Contact แต่ละบุคคลได้ด้วย
  9. คลิกปุ่ม Save & Close เมื่อบันทึกเสร็จ

การบันทึก Contact นี้สามารถบันทึกได้ทั้งภาษาไทย และหรือ ภาษาอังกฤษ และหลังจากการบันทึกเรียบร้อยแล้ว เราสามารถสั่งพิมพ์ Contacts ในรูปแบบของรายงานได้ด้วย

 


Menu