ใส่สีพื้นในเอกสาร Word 2007


เพื่อให้เอกสารมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น การใส่สีพื้นเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เอกสารมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับการนำไปใช้งานในเว็บเพจ (เอกสาร HTML) หรือใช้สำหรับการบันทึกไฟล์เป็น PDF? แต่อย่างไรก็ตาม การใส่สีพื้นนี้ จะไม่พิมพ์สีออกมาในกรณีสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ หรือ Printer? (สามารถทดสอบได้ หลังจากใส่สีพื้นแล้ว ให้คลิก Print Preview ดู)

วิธีการใส่สีพื้นในเอกสาร Word 2007


Fill Background Color Word 2007

  1. เปิดเอกสาร Word 2007 ที่ต้องการใส่สีพื้น
  2. คลิกแท็ปเมนู Page Layout
  3. คลิกไอคอน Page Color
  4. เลือกสีที่ต้องการ
  5. ผลลัพธ์จะแสดงอัตโนมัติตามสีที่เลือก

?


Menu