นอกเหนือจากการสร้างและตกแต่งตารางด้วย "Format as Table" แล้ว Excel 2007 ยังไม่เตรียมเครืองมือในการปรับแต่งตาราง สีสรร รูปแบบตัวอักษรให้ด้วย เราเรียกเครื่องมือเหล่านี้ว่า "Themes"

Theme คืออะไร


Theme เป็นคำสั่งที่อยู่ภายใต้แท็ป "Page Layout" ซึ่งรูปแบบของ Theme สามารถเลือกจากคอมพิวเตอร์ของเราได้โดยตรง หรือถ้าต้องการรูปแบบเพิ่มเติม สามารถเข้าไป download ออนไลน์โดยตรงได้จากเว็บไซต์ Microsoft http://office.microsoft.com/en-us/templates/CT101043291033.aspxofcresset=1

วิธีเลือกตกแต่งเอกสารด้วย Themes

  1. สร้างเอกสารตารางด้วย Excel 2007
  2. คลิกเลือกคลุมเอกสาร
  3. จากนั้นตกแต่งเอกสารด้วย "Format as Table" ก่อน ดูวิธีทำได้ที่นี่
  4. จากนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ หรือ "Themes"
  5. ให้คลิกแท็ปเมนู Page Layout
  6. ที่ด้านหน้าคำสั่ง ให้คลิกเลือก Themes จะเห็นรูปแบบสำเร็จรูปให้เลือก

  7. Excel 2007 Themes


  8. คลิกเลือกรูปแบบใดๆ ก็ได้ตามต้องการ

ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงสีสรร หรือตัวอักษร เราสามารถคลิกเลือก คำสั่ง Fonts หรือ Colors ทางด้านขวามือของคำสั่ง Themes ได้ตามต้องการอีกด้วย


Menu