ทำความรู้จัก Function TEXT


Function TEXT เป็นคำสั่งในการจัดรูปแบบของข้อมูล ทั้งตัวอักษรและตัวเลข ให้แสดง

ในรูปแบบเราต้องการ


รูปแบบ TEXT(value,format_text)

  • value หมายถึง เซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ
  • format_text หมายถึง รูปแบบที่คุณต้องการให้แสดง

ตัวอย่างการใช้งานใน Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2007 Function TEXT


Menu