ตั้งเวลาในการแสดงแต่ละสไลด์

เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลด้วยพรีเซ็นเทชั่นที่สร้างจาก PowerPoint ?มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เวลานำไปแสดง คำพูดและเวลาที่ใช้แสดงแต่ละสไลด์ควรสัมพันธ์กัน? หรือไม่ว่าจะเป็นการแสดงพร้อมเพลงประกอบ ก็ต้องเหมาะสมกับภาพที่แสดงด้วยเช่นกัน ดังนั้น เราก็ซ้อมบรรยายแต่ละสไลด์กันดีกว่า

Rehearse Timings คืออะไร

Rehearse Timings PowerPoint 2007

คำสังที่ใช้สำหรับการกำหนดเวลาให้สไลด์แต่ละสไลด์แบบอัตโนมัติ? สำหรับวิธีการใช้งานมีดังนี้

 1. เปิดโปรแกรม PowerPoint 2007
 2. คลิกเปิดไฟล์งานพรีเซ็นเทชั่น ที่ทำสำเร็จแล้ว
 3. คลิกเริ่มที่สไลด์แรก
 4. คลิกแท็ปเมนู Slide Show
 5. คลิกเลือก Rehearse Timings โปรแกรมจะเริ่มจับเวลาอัตโนมัติ
 6. ซ้อมพูดไปเรื่อยๆ ในสไลด์แรก
 7. คลิกเลื่อนสไลด์ เมื่อต้องการเปลี่ยนไปยังสไลด์ถัดไป
 8. ซ้อมพูดต่อไป
 9. ทำจนกระทั่งหมดทุกสไลด์
 10. จะมีหน้าต่างแจ้งให้ทางว่า จะบันทึกเวลาที่ซ้อมแต่ละสไลด์หรือไม่ ถ้าต้องการให้คลิก Yes
 11. จะสังเกตเห็นเวลาแสดงในแต่ะสไลด์ที่ด้านล่าง
 12. กดปุ่ม F5 เพื่อทดสอบการแสดงสไลด์ (Slide Show)

ทิป การแก้เวลาแต่ละสไลด์ เราสามารถคลิกที่แท็ป Animations จากนั้นคลิกเลือก ?Animation After? (ด้านขวา) เลือกใส่ตัวเลขของเวลาตามต้องการ


Menu