ทำไมต้องตรวจสอบขนาดของเมลบ๊อกซ์ด้วย

คุณทราบหรือไม่ว่า การใช้งาน Microsoft Outlook ในการรับส่งเมลในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นรับเมล ส่งออกเมล หรือลบเมล ก็มีผลกับขนาดของเมลบ๊อกซ์ด้วย ซึ่งโปรแรกรม Microsoft Outlook เองก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการเก็บเมลเช่นกัน ซึ่งจะต้องมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป ซึ่งหมายความว่า ถ้าเมลบ๊อกซ์เต็ม เราก็อาจไม่สามารถรับเมลเพิ่มได้

ขนาดของเมลบ๊อกซ์ของ Microsoft Outlook แต่ละรุ่น

 • Microsoft Outlook 2010 รองรับเมลบ๊อกซ์ขนาดใหญ่ได้ถึง 50 GB
 • Microsoft Outlook 2007 และ 2003 รองรับเมลบ๊อกซ์ขนาดใหญ่ได้ 30 GB

อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้ว ถ้าปล่อยให้เมลบ๊อกซ์มีขนาดใหญ่ถึงขนาดนี้ ย่อมทำให้เกิดไฟล์เสียหายได้ค่อนข้างง่าย ปกติแล้ว ไม่น่าจะควรเกิน 10 GB ก็เพียงพอแล้ว จะได้ไม่มีปัญหาเวลาต้องการสำรองข้อมูลอีกด้วย

วิธีการตรวจสอบขนาดของเมลบ๊อกซ์

 1. คลิกเมนู Tools
 2. เลือกคำสั่ง Options
 3. คลิกแท็ป Mail Setup
 4. คลิกปุ่ม Data Size
 5. คลิกปุ่ม Open Folder

อีกหนึ่งวิธีตรวจสอบขนาดของเมลบ๊อกซ์

 1. คลิกเมนู Tools
 2. คลิกคำสั่ง Mailbox Cleanup
 3. คลิกหัวข้อ View Mailbox Size

อีกหนึ่งวิธีตรวจสอบขนาดของเมลบ๊อกซ์

Folder Size MS Outlook 2007

 1. คลิกที่ด้านบนสุดของโฟลเดอร์? เช่น Personal Folder เป็นต้น
 2. คลิกขวาเลือก Properties
 3. ที่แท็ป General
 4. คลิก Folder Size

?


Menu