iPhone 5 shutdown

เปิดเครื่อง

กดปุ่ม Sleep/Wake ค้างไว้จนมีโลโก้รูปแอปเปิ้ลแสดงขึ้นมา แล้วรอบูตเครื่องสักพักจนเข้าสู่หนัา Home

ปิดเครื่อง

หากต้องการปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม Sleep/Wake ค้างไว้สัก 2-3 วินาที จนมีแถบ slide to power off สีแดงขึ้นมา ให้สไลด์บนแถบดังกล่าวไปทางซ้าย หรือขวา เพื่อปิดเครื่องได้เลย 

 

ล็อคเครื่อง

ปกติเมื่อเราไม่ได้ใช้งานเครื่องแล้ว แต่ยังต้องการรับสายโทรศัพท์ ฟังเพลง หรือรับอีเมล์ รับข้อความจากการแจ้งเตือนในแอพต่างๆ หรือเรียกว่าเปิดเครื่องสแตนด์บายเอาไว้นั่นเอง ซึ่งเรายังสามารถควบคุมและเข้าถึงการใช้งานต่างๆ ได้ทันทีที่ต้องการ เพียงแค่ล็อคหน้าจอเอาไว้ไม่ให้ไปสัมผัสหรือไปโดนหน้าจอของปุ่มควบคุมต่างๆ โดยไม่ตั้งใจ ซึ่งโดยปกติระบบจะตั้งค่าให้ล็อคหน้าจออัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานใดๆ ประมาณ 1 นาที หรือจะตั้งค่าให้ล็อคหน้าจอตามเวลาที่เราต้องก็ได้ โดยแตะที่ไอคอน Settings แล้วเลือก General > Auto-Lock

ล็อคหน้าจอด้วยตัวเอง

หากต้องการล็อคหน้าจอในทันทีโดยที่ไม่รอให้ล็อคหน้าจออัตโนมัติ ให้กดปุ่ม Sleep/Wake เพื่อล็อคหน้าจอในทันที

ปลดล็อคหน้าจอกด

ปุ่ม Home หรือกดปุ่ม Sleep/Wake จากนั้นแตะสไลด์บนหน้าจอไปทางขวาเพื่อปลดล็อค 

วิธี Hard Reset iPhone

กรณีเครื่องแฮงค์ไม่สามารถแตะควบคุมการใช้งานใดๆ ได้เลย ให้ทำการ Hard Reset เครื่อง โดยกดปุ่ม Sleep/Wake พร้อมกับกดปุ่ม Home ค้างไว้ประมาณ 10 วินาที จนปรากฏโลโก้ Apple ขึ้นมา iPhone จะรีบูตเครื่องใหม่ให้ทันที


Menu