ตั้งรหัสผ่านก่อนเข้าใช้งาน iPhone

เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสำคัญบน iPhone ของเรา จากผู้อื่น หรือกรณีทำหล่นหายหรือถูกขโมยไป เราควรตั้งรหัสผ่านป้องกันเอาไว้ก่อนปลดล็อคหน้าจอได้ดังนี้

 1. แตะไอคอน Settings > General > Passcode Lock
 2. แตะเลื่อนสวิตช์ตรง Simple Passcode ให้เปิดเป็นสีเขียวเพื่อให้ตั้งรหัสผ่านแบบง่ายเพียง 4 หลัก แต่ถ้าปิดไว้จะต้องตั้งรหัสผ่านถึง 10 หลัก
 3. แตะที่ Turn Passcode On
 4. แตะรหัสผ่านเป็นตัวเลข 4 หลัก (กรณีตั้ง 10 หลัก สามารถใช้ตัวอักษรปนกับตัวเลขได้)
 5. แตะรหัสผ่านที่ตั้งไว้ซ้ำอีกครั้ง เพื่อยืนยันความถูกต้อง

 จากนั้นเมื่อล็อกหน้าจอไป ก่อนเข้าใช้งานทุกครั้งจะต้องใส่รหัสผ่านเพื่อปลดล็อคหน้าจอ

ตั้งรหัสผ่านก่อนเข้าใช้งาน iPhone

 

วิธีปลดล็อคหน้าจอปลดล็อคหน้าจอ

 1. กดปุ่ม Home หรือปุ่ม Sleep/Wake
 2. แตะสไลด์หน้าจอไปทางขวา
 3. ป้อนรหัสผ่าน 4 หลัก (หรือ 10 หลัก) ที่ตั้งเอาไว้ เพื่อปลดล็อคเข้าใช้งาน

 

 

 

วิธียกเลิกระบบป้องกัน

 ยกเลิกระบบป้องกัน

 1. แตะไอคอน Settings > General > Passcode Lock
 2. ป้อนรหัสผ่านเข้าไป
 3. แตะ Turn Passcode Off
 4. ป้อนรหัสผ่านเดิมอีกครั้ง รอสักครู่ ระบบจะปิดระบบการป้องกัน

 


Menu