สร้างโฟลเดอร์ให้แอพ (Folders)

เพื่อจัดแอพพลิเคชั่นให้เป็นหมวดหมู่ จะได้สะดวกในการเรียกใช้งาน คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บแอพไว้เป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้apps and foldersapps and folders

 • 1 แตะที่ไอคอนแอพค้างไว้จนสั่นดุกดิก
 • 2 แตะบนไอคอนที่ต้องการแล้วลากไปทับไอคอนอีกตัวที่อยากสร้างโฟลเดอร์ไว้ด้วยกัน
 • 3 ระบบจะสร้างเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ แต่หากอยู่ในหมวดเดียวกันก็จะตั้งชื่อโฟลเดอร์ให้อัตโนมัติและหากเป็นคนละหมวดจะ   ตั้งชื่อตาม หมวดแอพแรก โดยชื่อโฟลเดอร์จะสามารถตั้งซ้ำกันได้ 
 • 4 จากนั้นให้แตะปุ่ม Home เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ 

หากต้องการเพิิ่มแอพในโฟลเดอร์นั้นอีกก็แตะค้างบนไอคอนจนสั่นดุกดิกแล้วลากไปวางยังโฟลเดอร์นั้นได้เลย

 

 

ย้ายแอพระหว่างโฟลเดอร์

apps and foldersapps and folders

หากต้องการย้ายไอคอนแอพจากโฟลเดอร์หนึ่งไปยังอีกโฟลเดอร์หนึ่ง สามารถทำได้ดังนี้

 • 1 แตะเข้าสู่โฟลเดอร์ และแตะค้างบนไอคอนแอพที่ต้องการย้ายจนสั่นดุกดิก
 • 2 แตะลากไอคอนออกจากกรอบโฟลเดอร์ดังกล่าว จนกลับมายังหน้าแอพอีกครั้ง แล้วลากไอคอนไปวางทับยังโฟลเดอร์ที่ต้องการ แล้วปล่อยนิ้ว
 • 3 เสร็จแล้วกดปุ่ม Home
 

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

กรณีมีชื่อโฟลเดอร์ซ้ำกันจากระบบที่ตั้งให้อัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ได้ดังนี้

 • 1 แตะเข้าสู่โฟลเดอร์ที่ต้องการ

apps-foldersapps-folders

 • 2 แล้วแตะค้างบนชื่อโฟลเดอร์จนมีกรอบสีเทาแสดงขึ้นมา
 • 3 แตะปุ่ม apps foldersเพื่อลบทั้งหมด หรือแตะบนชื่อโฟลเดอร์แล้วลบทีละตัวอักษรก็ได้
 • 4 พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ใหม่ลงไป แล้วแตะ Done
 • 5 เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Home

 

 

ลบโฟลเดอร์

เพียงใช้วีธีการย้ายไอคอนออกไปจากโฟลเดอร์ดังกล่าวจนหมด โฟลเดอร์ดังกล่าวจะถูกยุบและลบออกไปเอง เมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Home

กลับสู่หน้า Home ในทันที

ไม่ว่าเราจะอยู่ในแอพหรือหน้าอื่นใดก็ตาม แล้วต้องการกลับสู่หน้า Home หรือหน้าแรกของการใช้งาน iPhone
ให้กดปุ่ม Home ได้เลย

 

รีเซ็ตไอคอนในหน้า Home เป็นค่าเริ่มต้น

หากต้องการลบโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ออกทั้งหมดเพื่อจัดapps foldersแบ่งapps foldersโฟลเดอร์ใหม่ หรือต้องการรีเซ็ตไอคอนในหน้า Home ให้กลับมาเหมือนค่าเริ่มต้นในครั้งแรก ให้แตะไอคอน Settings > General > Reset แล้วแตะ Reset Home Screen layout แล้วแตะ Reset Home Screen อีกครั้ง โฟลเดอร์ต่างๆ จะถูกลบออก(แต่จะไม่ได้ลบไอคอนแอพ) ไอคอนแอพจะถูกย้ายออกจากโฟลเดอร์เพื่อให้เราจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ใหม่อีกครั้ง

 


Menu