หูฟังที่ให้มากับตัวเครื่อง iPhone จะมีไมโครโฟนในตัวไว้สำหรับใช้งานแบบสมอลทอล์ก เวลาคุยโทรศัพท์ โดยขณะที่เสียบหูฟังอยู่เมื่อมีสายเข้ามา สามารถกดปุ่มรีโมทบนหูฟังเพื่อรับหรือวางสายได้เลยทันที นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคุมการเปิดปิดเล่นหนัง ฟังเพลงได้อีกด้วย ซึ่งการใช้งานทั้งหมดมีดังนี้

 • รับสาย บีบตรงกลางของรีโมทควบคุมหูฟัง 1 ครั้ง
 • วางสาย บีบตรงกลองของรีโมท 1 ครั้งหลังจากสนทนาจบ
 • ปฏิเสธการรับสายเข้า บีบตรงกลางของรีโมทค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีแล้วปล่อย จะมีเสียง Beep ดังขึ้น
 • สลับไปยังอีกสายที่พักไว้ บีบตรงกลางของรีโมท 1 ครั้ง จะเป็นการสลับไปยังสายที่ถูกพักการสนทนาเอาไว้ และหากบีบอีก 1 ครั้งจะเป็นการสลับกลับมายังสายเดิม
 • สลับไปยังสายที่โทรเข้ามา หรือสายที่กำลังพักโดยวางสายที่กำลังสนทนาอยู่ บีบตรงกลางรีโมทค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีแล้วปล่อยจะมีเสียง Beep ดังขึ้น เพื่อวางสายที่สนทนาอยู่และสลับสายที่พักไว้ขึ้นมาคุย
 • ข้ามไปยังเพลงต่อไป บีบตรงกลางของรีโมทติดกัน 2 ครั้ง
 • เร่งสปีดเพลงไปข้างหน้าทีละนิด ให้บีบตรงกลางของรีโมทติดกัน 2 ครั้ง แล้วบีบค้างไว้
 • กลับไปเพลงก่อนหน้า บีบตรงกลางรีโมทติดต่อกัน 3 ครั้ง
 • ย้อนเพลงกลับไปทีละนิด บีบตรงกลางของรีโมทติดกัน 3 ครั้ง แล้วบีบค้างไว้
 • เพิ่ม ลดระดับเสียง บีบปุ่ม + เพิ่มเสียง บีบปุ่ม - ลดเสียง
 • สั่งใช้งานด้วยเสียง บีบตรงกลางของรีโมทค้างไว้จนหน้าจอเข้าสู่ระบบ Voice Control หรือหากเปิด Siri ไว้ก็จะเข้าสู่ฟังก์ชั่น Siri
 • เล่นหรือหยุดเพลง บีบตรงกลางของรีโมทหนึ่งครั้งจะเป็นการหยุด (Pause) หากบีบซ้ำอีกครั้งจะเล่นเพลงต่อ

การใช้งานหูฟังของ iPhone

 


Menu