เพื่อการควบคุมการใช้งานบนหน้าจอ iPhone ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีรูปแบบการใช้งานระบบสัมผัสที่เรียกว่ามัลติทัช ที่ให้เราสามารถแตะควบคุมการใช้งานโดยการแตะได้มากกว่า 1 จุด โดยมีวิธีการใช้งานต่างๆ ดังนี้

ใช้งานระบบมัลติทัชบน iPhone ใช้งานระบบมัลติทัชบน iPhone ใช้งานระบบมัลติทัชบน iPhone

แตะ 1 ครั้ง บนไอคอน แอพพลิเคชั่นใดๆ เพื่อเปิดใช้งาน หรือแตะบนคำสั่งในเมนูต่างๆ เพื่อเรียกใช้งานคำสั่งเหล่านั้น

แตะติดกัน 2 ครั้ง จะเป็นการซูมขยายภาพในจุดที่แตะติดกัน 2 ครั้งเข้ามา หรือเพื่อเลือกข้อความบนแอพที่รองรับ และหากแตะติดกัน 2 ครั้ง ซ้ำอีกครั้งก็จะเป็นการซูมภาพออกให้กลับมายังหน้าจอเดิม แตะค้าง หากแตะค้างบนลิงค์ในหน้าเว็บ ก็จะเปิดคำสั่งเพิ่มเติมให้แตะเลือกได้ หรือจะแตะบนข้อความในเว็บเพื่อเลือกก็ได้ และยังสามารถส่องข้อความเหมือนแว่นขนาดแล้วลากดูข้อความที่ต้องการเลือกหรือแก้ไขเพิ่มเติมในแอพที่รองรับก็ได้
ใช้งานระบบมัลติทัชบน iPhone บีบหรือกางนิ้วเพื่อย่อขยาย หากต้องการซูมภาพหรือหน้าเว็บให้ใช้ 2 นิ้วแตะบนหน้าจอแล้วกางออกเพื่อขยายได้ตามต้องการ หรือบีบเข้าหากันเพื่อย่อให้เล็กลงจนพอดีกับหน้าจอ
ใช้งานระบบมัลติทัชบน iPhone

ใช้งานระบบมัลติทัชบน iPhone

ซ้าย-ขวา แตะบนหน้าจอแล้วปาดนิ้วสไลด์ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนหน้า Home ไปยังหน้าอื่นๆ ที่ต้องการหรือเลื่อนดูภาพก่อนหน้าหรือถัดไปในแอพ Photo เป็นต้น

ใช้งานระบบมัลติทัชบน iPhone

สไลด์ขึ้น-ลง แตะบนหน้าจอแล้วปาดนิ้วขึ้นหรือลง เพื่อเลื่อนดูข้อมูลในหน้าเว็บลงมา โดยคุณสามารถสไลด์ปัดขึ้นลงอย่างรวดเร็ว เพื่อเลื่อนหน้าจอให้เร็วตามจังหวะที่คุณสไลด์ได้ เหมาะกับการใช้ค้นหารายชื่อใน Contacts ที่อยู่ลำดับท้ายๆ หรือการดูโพสต์ต่างๆ Twitter หรือ Facebook

ใช้งานระบบมัลติทัชบน iPhone

แตะค้างแล้วเลื่อนหน้าจอ กรณีที่ซูมขยายภาพให้แตะค้างเพื่อเลื่อนดูรายละเอียดในส่วนอื่นๆ ที่อาจจะล้นหน้าจออยู่ หรือใช้เลื่อนดูแผนที่ในทิศทางต่างได้รอบด้านตามที่ต้องการ รวมถึงการแตะค้างแล้วเลื่อนขึ้น-ลง เพื่อดูข้อมูลบนหน้าเว็บหรือรายการต่างๆ ทีละนิดก็ได้


Menu