เปิดสลับแอพแบบมัลติทาส์กกิ้ง

กรณีที่คุณต้องการเปิดแอพทำงานแบบสลับระหว่างกันไปมา เช่นต้องการก๊อปปี้ข้อความจาก Note ไปวางในอีเมล์ คุณสามารถเปิดเข้าสู่ระบบมัลติทาส์กกิ้งได้ดังนี้

 • 1 กดปุ่ม Home ติดกัน 2 ครั้ง จนเข้าสู่หน้ามัลติทาส์ก
 • 2 แตะสไลด์ซ้ายขวาเพื่อเลือกแอพที่ต้องการสลับเปิดขึ้นมาได้เลย หากต้องการสลับกลับมาแอพเดิมก็ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง

เปิดสลับแอพแบบสลับมัลติทาส์กิ้ง

ปิดแอพที่เปิดค้างอยู่

การทำงานของระบบมัลติทาส์กจะยังคงเสมือนเราเปิดแอพรันค้างไว้ในระบบหลังบ้านอยู่นั้นเอง ซึ่งบางทีอาจจะทำให้เครื่องช้า หรือเปลืองแบตได้ ดังนั้นแอพไหนที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยๆ สามารถปิดได้ดังนี้

 • 1 กดปุ่ม Home ติดกัน 2 ครั้ง จนเข้าสู่หน้ามัลติทาส์ก
 • 2 แตะสไลดปันหน้าแอพขึ้นไปบนขอบจอจนสุดเพื่อปิดแอพนั้นทันที

เปิดสลับแอพแบบสลับมัลติทาส์กิ้ง

ลบแอพพลิเคชั่น

ลบแอพลิเคชั่น

หากมีแอพใดโหลดมาแล้วเราไม่ได้ใช้งานหรือเล่นแล้วไม่ถูกใจ สามารถลบออกจาก iPhone ทิ้งไปได้ เพื่อคืนพื้นที่หน่วยความจำให้กับตัวเครื่อง ด้วยวิธีดังนี้

 • 1 แตะค้างบนไอคอนแอพจะสั่นดุกดิก
 • 2 จากนั้นแตะที่ x บนแอพที่ต้องการลบ
 • 3 แตะปุ่ม Delete เพื่อยันยันการลบ หรือแตะ Cancel หากไม่ต้องการลบแอพ
 • 4 ทำซ้ำจนครบตามต้องการแล้วกดปุ่ม Home เมื่อเสร็จสิ้น

! แอพหลักที่มากับตัวเครื่องจะไม่สามารถลบได้ ดังนั้นจะไม่มีเครื่องหมายที่จะให้ Delete ขึ้นมาบนแอพหลัก

 

ย้ายแอพลิเคชั่น

ย้ายแอพพลิเคชั่น

เราสามารถย้ายแอพพลิเคชั่นไปยังหน้าต่างๆ ได้ดังนี้

 • 1 แตะค้างบนไอคอนแอพจะสั่นดุกดิก
 • 2 จากนั้นแตะค้างบนไอคอนที่ต้องการย้าย แล้วลากไปวางยังหน้าต่างๆ ที่ต้องการ หรือในโฟลเดอร์ที่มีอยู่ได้เลย กรณีต้องการย้ายไปอีกหน้า ให้ลากไอคอนไปชิดขอบซ้ายหรือขวาของหน้าที่จะไปย้ายไปค้างไว้สักพักจนเปลี่ยนไปยังหน้าดังกล่าว
 • ปล่อยนิ้วเพื่อวางไอคอนแอพในตำแหน่งที่ต้องการ
 • 4 เสร็จแล้วกดปุ่ม Home
 

ย้ายไอคอนจากถาด Dock

ย้ายไอคอนแอพจากถาด Dock

ไอคอนแอพบนถาด Dock ที่อยู่ขอบจอล่าง จะสามารถใส่ได้สูงสุด 4 ไอคอน ซึ่งไอคอนที่อยู่บนถาด Dock นี้จะแสดงในทุกๆ หน้าเวลาเราสไลด์บนหน้า Home ไปยังหน้าถัดๆ ไป ดังนั้นเราสามารถย้ายไอคอนที่ต้องใช้งานหลักไปวางยังถาด Dock ได้ดังนี้

 • 1 แตะค้างบนไอคอนแอพจนสั่นดุกดิก
 • 2 จากนั้นแตะค้างบนไอคอนที่ต้องการย้ายออกในถาด Dock แล้วลากไปวางยังหน้า Home
 • 3 จากนั้นแตะค้างบนไอคอนที่ต้องการบนหน้า Home แล้วลากมาวางในถาด Dock ตรงตำแหน่งที่ต้องการ แล้วปล่อยนิ้ว
 • 4 เสร็จแล้วกดปุ่ม Home

Menu