เพิ่มคีย์บอร์ดภาษาไทยคีย์บอร์ดบน iPhone จะมี 2 แบบด้วยกันคือคีย์บอร์ดแบบ 5 แถว ซึ่งจะเป็นคีย์บอร์ดแบบมาตรฐานทั่วไปที่เรียงตามแป้นเหย้า “ฟหกด” นั่นเอง ส่วนอีกแบบจะเป็น 4 แถว ซึ่งถูกออกแบบมาใช้งานในช่วงแรกๆ ที่ iPhone เริ่มรองรับภาษาไทย ซึ่งจะมีขนาดปุ่มที่ใหญ่กว่าแต่จะเรียงตัวอักษรและพยัญชนะไม่เป็นมาตรฐาน ดังนั้นแล้วแต่ว่าผู้ใช้จะถนัดกับคีย์บอร์ดแบบไหน

เพิ่มคีย์บอร์ดภาษาไทย

  • 1 แตะไอคอน Settings > General > Keyboard
  • 2 แตะที่ Keyboards
  • 3 แตะ Add New Keyboard...
  • 4 แตะเลือก Thai

 

 

 

 

เพิ่ม/ลบคีย์บอร์ด 5 แถวหรือ 4 แถวเพิ่ม/ลบคีย์บอร์ด 5 แถวหรือ 4 แถว

เราสามารถเพิ่มคีย์บอร์ด 4 แถว หรือ 5 แถว เอาไว้ใช้งานสลับกันได้ หรือจะเลือกใช้เฉพาะอันใดอันหนึ่งก็ได้ โดยมีวิธีการดังนี้

  • 1 แตะไอคอน Settings > General > Keyboard
  • 2 แตะที่ Keyboards
  • 3 แตะ Thai
  • 4 แตะเลือกให้มีเครื่องหมายถูกแสดงบนตัวเลือก 5 Row หรือ 4 Row โดยสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 2 อันเลยก็ได้ (เวลาใช้ก็จะแตะสลับวนไปเรื่อยๆ เหมือนการเปลี่ยนภาษา)
 

ใช้งานคีย์บอร์ด 5 แถว

การสลับใช้งานคีย์บอร์ด 5 แถว ก็ให้แตะปุ่ม keyboard เพื่อเปลี่ยนภาษาโดยแตะวนจนเจอกับคีย์บอร์ด 5 แถว จากนั้นสามารถพิมพ์ข้อความตามคีย์ต่างๆ ได้คล้ายกับการใช้งานคีย์บอร์ดบนคอมพิวเตอร์ โดยมีทั้งหมด 2 หน้าดังรูป

ใช้งานคีย์บอร์ด 5 แถว

 

 

 

ใช้งานคีย์บอร์ด 4 แถว

การสลับใช้งานคีย์บอร์ด 4 แถว ก็ให้แตะปุ่ม keyboard เพื่อเปลี่ยนภาษาโดยแตะวนจนเจอกับคีย์บอร์ด 4 แถว เช่นกัน จากนั้นสามารถพิมพ์ข้อความตามคีย์ต่างๆ ได้โดยอาจจะหาตำแหน่งของตัวอักษรยากหน่อยเพราะไม่ได้จัดเรียงในตำแหน่งมาตรฐาน ส่วนสระและวรรณยุกต์เวลาจะเพิ่มต้องแตะปุ่ม เพิ่มสระและวรรณยุกต์ ค้างไว้แล้วลากไปยังตัวที่ต้องการแล้วปล่อยนิ้วก็จะเป็นการพิมพ์สระหรือวรรณยุกต์ดังกล่าว

ใช้งานคีย์บอร์ด 4 แถว


Menu