ในบางแอพอย่าง Note หรืออีเมล์ ที่สามารถจัดการกับข้อความต่างๆ ได้ จะรองรับการก๊อปปี้, ตัด และวางข้อความได้ แต่บางแอพอย่าง Safari จะสามารถก๊อปปี้ข้อความมาได้อย่างเดียว ซึ่งเราสามารถที่จะนำไปวางยังแอพอื่นๆ ที่รองรับได้เช่นเดียวกัน โดยมีวิธีการต่างๆ ดังนี้

Select เลือกข้อความ ยกตัวอย่างจากหน้าเว็บใน Safari ให้แตะค้างไว้บนข้อความที่ต้องการแล้วปล่อยนิ้ว จะมีแถบเลือกข้อความขึ้นมา (บางแอพสามารถแตะเลือก Select All เพื่อเลือกทีเดียวทั้งหมดได้ เช่น Note) จากนั้นให้แตะลาก ลากไปยังจุดเริ่มต้น ไปจากจุดเริ่มต้น และแตะ ลากไปยังจุดสิ้นสุด ลากไปยังจุดสิ้นสุดของข้อความที่ต้องการเลือก

Copy/Cut แตะปุ่ม Copy เพื่อก๊อปปี้ข้อความเหล่านั้นไว้ในคลิปบอร์ด หรือแตะ Cut เพื่อลบข้อความต้นฉบับออกไปด้วย

Paste วางข้อความ เมื่อต้องการจะวางข้อความที่ก็อปปี้หรือตัดมา ให้แตะค้างบนจุดที่จะวางข้อความ แล้วปล่อยนิ้ว จากนั้นแตะ Paste เพื่อวางข้อความได้เลย

เทคนิคการ Select Copy Cut Paste


Menu