เปลี่ยนเมนูเป็นภาษาไทย

iPhone สามารถรองรับการใช้งานภาษาต่างๆ ได้ทั่วโลกมากกว่า 30 ภาษา เช่น ไทย อังกฤษ จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น ซึ่งหากเราต้องการเปลี่ยนเมนูการใช้งานเป็นภาษาต่างๆ สามารถทำได้ดังนี้

ตั้งเมนูเป็นภาษาไทยthai menu

  • แตะที่ไอคอน Settings > General > International > Language
  • แตะเลือก ภาษาไทย
  • แตะ Done แล้วรอให้เครื่องทำการเปลี่ยนเมนูและคำสั่งต่างๆ เป็นภาษาไทย จนพร้อมใช้งาน
  • หากต้องการกลับไปใช้เมนูภาษาอังกฤษเหมือนเดิมให้ไปที่ไอคอน การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > ภาษา > แล้วเลือก English จากนั้นแตะปุ่ม เสร็จ

 

 

 

 

 

 

เลือกแสดงวันที่ เวลาในแบบไทยthai menu

หากเราต้องการตั้งรูปแบบวันเวลา หรือปีให้แสดงเป็น พ.ศ. ตามรูปแบบของไทย เราสามารถตั้งค่าได้ดังนี้

  • แตะที่ไอคอน Settings > General > International > Region Format
  • แตะเลือกที่ Thai (Thailand)

Menu