เปิดเพลงฟังพร้อมกับเล่นแอพอื่นเปิดเพลงฟังพร้อมเล่นแอพ

เมื่อเราเปิดแอพ Music เพื่อฟังเพลงที่ชื่นชอบเอาไว้ แต่ต้องการเล่นแอพอื่นไปด้วย เช่นเปิดดู Facebook ไป ฟังเพลงไปด้วย สามารถทำได้ดังนี้

  • 1 จากหน้าแอพ Music ที่กำลังเล่นเพลงให้กดปุ่ม Home
  • 2 จะกลับสู่หน้า Home ล่าสุดที่เปิดไว้ ให้แตะเปิดแอพที่ต้องการได้เลย หรือจะใช้วิธีสลับแอพแบบมัลติทาส์กโดยกดปุ่ม Home ติดกัน 2 ครั้งก็ได้ กรณีเปิดแอพที่เกี่ยวกับวิดีโอหรือเสียง เช่น Youtube แอพ Music จะถูกปิดเสียงลงโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ยังแตะลากแถบ Control Center จากขอบล่างของหน้าจอขึ้นมาเพื่อควบคุมการเล่นเพลงในระหว่างใช้งานแอพอื่นๆ ได้อีกด้วย


Menu