ให้ Siri พิมพ์ข้อความตามที่พูดkeyboard

เราสามารถพูดประโยคภาษาอังกฤษ แล้วสั่งให้ Siri พิมพ์ข้อความตามที่พูดได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ โดยก่อนใช้งานฟังก์ชั่นนี้จะต้องเปิดฟังก์ชั่น Siri เอาไว้ด้วย เมื่อเปิดแล้วจะมีคีย์รูปไมค์ขึ้นมาในคีย์บอร์ด (เปิดใช้งาน Siri ได้ที่ Settings > General > Siri)

  • 1 แตะปุ่มkeyboardเพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ที่รองรับ Siri
  • 2 แตะปุ่มkeyboardแล้วเริ่มพูดประโยคที่ต้องการพิมพ์
  • 3 แล้วแตะ Done
  • 4 จากนั้นระบบจะประมวลผลสักพักแล้วพิมพ์ข้อความตามที่พูดโดยอัตโนมัติ

Menu