เปิดดูแถบแจ้งเตือน (Notification Center)notification centernotification center

เมื่อมี SMS, อีเมล์ หรือการแจ้งเตือนจากแอพพลิเคชั่นต่างๆ ไม่ว่าจะในระหว่างใช้งานหรือล็อคหน้าจอเอาไว้ เราสามารถเปิดดูการแจ้งเตือนทั้งหมดได้จากแถบ Notification Center ซึ่งใน iOS 7 ได้แบ่งการแจ้งเตือนออกเป็นแท็บ Today แสดงข้อมูลล่าสุดจากวิดเจ็ตต่างๆ รายการนัดหมาย พยากรณ์อากาศ ฯลฯ All แสดงการแจ้งเตือนล่าสุดจากแอพต่างๆ และ Missed แสดงการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้เปิดดูภายใน 24 ชม. ล่าสุด ซึ่งมีวิธีการเข้าถึงการแจ้งเตือนต่างๆ ได้ดังนี้

 • 1 แตะลากจากขอบจอด้านบนลงมาเพื่อเปิดแถบแจ้งเตือน โดยสามารถลากจากหน้า Lock Screen, หน้า Home หรือหน้า แอพใดๆ ก็ได้
 •  
 • 2 แตะเลือกแท็บที่ต้องการดู
 •  
 • 3 จากนั้นสามารถแตะเข้าสู่การแจ้งเตือนของแต่ละแอพได้เลย กรณีเข้าจากหน้าล็อกสกรีนจะต้องปลดล็อคหน้าจอก่อนเข้าสู่การแจ้งเตือนนั้นๆ
 • 4 หากต้องการปิดแถบแจ้งเตือนให้แตะที่ขอบล่างของหน้าจอแล้วเลื่อนกลับไปข้างบน
 

การแจ้งเตือนให้หน้า Lock Screen

หากล็อคหน้าจอไว้ เมื่อมีการแจ้งเตือนจากแอพต่างๆ เข้ามา จะมีข้อความแจ้งเตือนแสดงขึ้นมาให้เราสามารถเข้าถึงได้ดังนี้notification centernotification center

 • 1 จากหน้า Lock Screen เมื่อเราพลาดจากการติดต่อหรือการแจ้งเตือนของแอพใดก็ตามจะมีรายการแสดงขึ้นมา ให้แตะแล้วสไลด์ไปทางขวาเหมือนการปลดล็อคหน้าจอ บนรายการนั้น จะเป็นการเข้าสู่แอพนั้นทันที
 • 2 กรณีที่ตั้งรหัสผ่านไว้ จะต้องปลกล็อคด้วยรหัสผ่านก่อนถึงจะเข้าสู่การแจ้งเตือนของแอพนั้นได้

 


 

การแจ้งเตือนในขณะใช้งานหรือเปิดหน้าจออยู่

หากเรากำลังเล่นแอพใดๆ หรือเปิดหน้าจอเอาไว้ เมื่อมีการแจ้งเตือนเข้ามา จะมี 2 รูปแบบในการแจ้งเตือนคือแบบ Banner และ Alerts ซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการแจ้งเตือนของแต่ละแอพ ดังตัวอย่างในรูป

notification center notification center

Banner จะแสดงแถบแจ้งเตือนเข้ามาที่ด้านบนของขอบจอ สามารถแตะเข้าสู่การแจ้งเตือนนั้นได้เลย ซึ่งหากไม่ได้แตะเข้าไปสักพักก็จะซ่อนไปเอง

Alert จะแสดงกรอบแจ้งเตือนขึ้นมากลางหน้าจอ สามารถแตะ Launch เพื่อเข้าสู่การแจ้งเตือนนั้นๆ หรือแตะ Close เพื่อปิดกรอบแจ้งเตือนดังกล่าว

เปิด ปิด การเข้าถึงแถบแจ้งเตือนในหน้า Lock Screennotification center

เราสามารถตั้งค่าการเข้าถึงแถบแจ้งเตือนจากหน้า Lock Screen ให้เปิด หรือปิดทั้งในส่วนของรายการแจ้งเตือน Notifications View และ รายการแสดงข้อมูลประจำวัน Today View ได้ดังนี้

 • 1 แตะไอคอน Settings > Notification Center
 • 2 แตะเลื่อนสวิตช์ให้เป็นสีเขียวเพื่อเปิด หากต้องการปิดให้เลื่อนมาเป็นสีเทา ได้ดังนี้
  • Notifications View เปิด ปิด รายการแจ้งเตือนจากแอพต่างๆ
  • Today View เปิด ปิด การอัพเดทช้อมูลประจำวันจากวิดเจ็ตต่างๆ

Menu