แชร์อินเตอร์เน็ตแบบ Wi-Fi Hotspot และ USB ให้เครื่องอื่นๆ

เราสามารใช้ iPhone เพื่อแชร์อินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi Hotspot ให้เครื่องอื่นสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านทาง Wi-Fi ได้พร้อมกัน 3 เครื่อง หรือเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ได้ 1 เครื่อง นอกจากนี้ยังสามารถใช้โน้ตบุ๊คเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสาย USB ได้ทีละเครื่อง อีกด้วย

เปิด/ปิด แชร์อินเทอร์เน็ตใน iPhone

 

เปิด/ปิด แชร์อินเทอร์เน็ตใน iPhone

 • 1 แตะไอคอน Settings > Personal Hotspot
 • 2 แตะสวิตช์ Personal Hotspot เลื่อนเปิดให้เป็นสีเขียว
 • 3 กรณีที่ปิด Wi-Fi และ Bluetooth เอาไว้ จะมีกรอบแจ้งเตือนให้เปิด Wi-Fi และ Bluetooth โดยแตะ Turn on Wi-Fi and Bluetooth หรือหากต้องการเชื่อมต่อผ่าน USB กับโน้ตบุ๊คอย่างเดียว ให้แตะ USB Only (กรณีเปิด Wi-Fi หรือ Bluetooth ไว้แล้วจะไม่ขึ้นกรอบแจ้งเตือนนี้)
 • 4 เมื่อต้องการให้เครื่องอื่นเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi จะต้องป้อนรหัสผ่านที่ระบบตั้งค่าเอาไว้ให้อัตโนมัติ และสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยแตะในช่อง Wi-Fi Password
  • หากจะเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth จะต้องทำการจับคู่หรือ Pair อุปกรณ์กันก่อน
  • หากจะเชื่อมต่อผ่าน USB ให้เสียบสายเชื่อมต่อ iPhone เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบจะทำการเชื่อมต่อและแชร์อินเทอร์เน็ตให้โดยอัตโนมัติ

 

 

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ iPhone แชร์ให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ iPhone แชร์ให้

เมื่อเราเปิด iPhone ให้แชร์อินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi Hotspot เรียบร้อยแล้ว และต้องการที่จะใช้อุปกรณ์อื่นๆ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตดังกล่าวเช่น iPad สามารถทำได้ดังนี้

 • 1 แตะไอคอน Settings > Wi-Fi
 • 2 แตะเลื่อนสวิตช์ Wi-Fi ให้เป็น On
  • หากเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ให้แตะที่ไอคอน Settings > Bluetooth แตะเลื่อนสวิตช์ที่ Bluetooth เป็น ON จากนั้นแตะตรงชื่อเครื่อง iPhone เพื่อทำการ Pair (ส่วนที่ iPhone ก็ให้ทำเช่นเดียวกัน)
 • 3 เลือกชื่อเครื่อง iPhone ที่แชร์อินเทอร์เน็ตเอาไว้
 • 4 กรอกรหัสผ่านที่ตั้งเอาไว้บน iPhone แล้วแตะปุ่ม Join
 • 5 เมื่อเชื่อมต่อได้แล้วที่ iPad จะมีเครื่องหมายถูกหน้าชื่อเครื่องที่เชื่อมต่อได้ขึ้นมา แสดงว่าเริ่มใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แล้ว และในส่วนของ iPhone จะมีแถบสีฟ้าขึ้นมาบนแถบสถานะเพื่อแสดงว่ามีการเชื่อมต่อร่วมกันอยู่

Menu