Word Template คืออะไร

เอกสารสำหรับรูปที่เราสร้างขึ้น เช่นเดียวกับแบบฟอร์มต่างๆ ได้แก่ Template ที่เป็นหัวจดหมาย เป็นต้น ไฟล์ Microsoft Word Templates จะมีนามสกุลไฟล์เป็น .DOTX ซึ่งจะแตกต่างจากไฟล์เอกสารธรรมดาคือเป็นไฟล์นามสกุล .DOCX เวลาใช้เรียกใช้งาน Template สามารถเรียกได้จากป่ม Office Button จากนั้นคลิกคำสั่ง New ส่วนเวลาบันทึกหรือ save โปรแกรมจะให้บันเป็นไฟล์ DOCX เสมอ และจะไม่ทับในไฟล์ Template ทำให้เราสามารถใช้งาน Template ได้ตลอด


วิธีสร้างไฟล์ Template ไว้ใช้งาน

  1. คลิกปุ่ม Office Button
  2. คลิก New
  3. คลิกเลือก Blank Document
  4. จากนั้นคลิกปุ่ม Create
  5. เริ่มสร้าง template ของตัวเองได้เลย เช่น การกำหนดขนาดของเอกสาร, รูปแบบตัวอักษร, สี หรือแม้กระทั่งใส่รูปภาพ Logo ในส่วนของ Header เป็นต้น
  6. เสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม Office Button เลือก Save as
  7. เลือก Word Template
  8. จากนั้นตั้งชื่อไฟล์ Template
  9. คลิกปุ่ม Save เพื่อยืนยัน

วิธีการเรียกใช้งาน ให้คลิกปุ่ม Office Button จากนั้นคลิกปุ่ม New และเลือกหัวข้อ New from Existing จากนั้นคลิกเลือกไฟล์ .DOTX ตามต้องการ


Menu