ตัวกรองหรือ Filter คืออะไร


เวลาเราสร้างตารางในเอกเซล และมีการตกแต่งเอกสาร ด้วย "Format as Table" คำสั่งจะอยู่ในแท็ป "Home" จะทำให้เราสามารถเลือกรูปแบบตารางสวยๆ ได้แบบอัตโนมัติ แต่หลายๆ คน รวมทั้งผมด้วย อาจไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ เพราะหลังจากสร้างตกแต่งแล้ว Excel 2007 ก็จะใส่ Filter หรือตัวกรองข้อมูลให้อัตโนมัติ? ซึ่งจะทำให้เราสะดวกในการค้นหาข้อมูลภายในตารางนั้นๆ อย่างไรก็ตาม Filter ที่แสดงนี้ เวลาพิมพ์จะไม่พิมพ์ออกมาด้วยครับ อันนี้ไม่ต้องห่วง สำหรับวิธีการยกเลิก Filter ก็สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

Remove Filter Excel 2007

วิธียกเลิกตัวกรองข้อมูล หรือ?Filter

  1. คลิกในกลุ่มข้อมูลที่มีการแสดง Filter (เซลไหนก็ได้)
  2. คลิกแท็ปเมนู "Home" เลือกหัวข้อ Sort & Filter
  3. จากนั้นคลิกเลือก Filter เพื่อทำการยกเลิก
  4. แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม ถ้าเราต้องการให้ตารางข้อมูลมีตัวกรองช่วย ก็สามารถทำตามขั้นตอน ตั้งแต่ข้อ 1 ใหม่อีกครั้ง

?


Menu