Font คือรูปแบบตัวอักษร ที่เราสามารถเปลี่ยนไปตามรูปแบบที่เราต้องการได้ โดยรูปแบบ Fonts ที่เราได้รับมาตอนติดตั้ง Windows อาจมีรูปแบบไม่มากนัก ดังนั้น วันนี้จะแนะนำเว็บที่เขาให้ฟรี Fonts ต่างๆ มากมาย ไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อที่ไหนเลย โดยแต่ละ Fonts อาจมีการแบ่งเป็นกลุ่ม เป็นประเภทต่างๆ ให้อีกด้วย เพื่อความสะดวกในการ downlaod ไปใช้งาน

ทำความเข้าใจเรื่อง Fonts กันก่อน

Fonts เราสามารถหาฟรีในเว็บต่างๆ ได้ โดยเฉพาะกับเว็บไซต์ต่างประเทศ แต่ต้องทำความเข้าใจเรื่อง Fonts สักนิด เนื่องจาก Fonts ก็คือรูปแบบตัวอักษรแต่ละตัว ซึ่งขึ้นกับผู้สร้าง Fonts ว่าจะสร้างในรูปแบบใด ดังนั้น Fonts ที่แจกฟรีส่วนใหญ่ในต่างประเทศ จะไม่รองรับตัวอักษรภาษาไทยน่ะครับ และสำหรับผู้ใช้ Mac OS X จะต้องหา download Fonts ที่รองรับ Mac OS X โดยเฉพาะด้วยเช่นกัน

 

 

ลิงค์เว็บไซต์ที่ให้ฟรี download Fonts

สำหรับวิธีการติดตั้ง Fonts คงจำกันได้น่ะครับ แต่ถ้าไม่ได้จริงๆ ลองกลับไปอ่านหัวข้อ วิธีติดตั้ง Windows FONTS คำแนะนำเพิ่มเติม ถ้าคุณมีการเปิดโปรแกรมใดๆ ระหว่างการติดตั้ง Fonts แนะนำให้ปิดโปรแกรมนั้นๆ ใหม่อีกครั้งก่อนการใช้งานครับ เพราะว่าบางโปรแกรมยังไม่ load Fonts ตัวใหม่ๆ ที่ติดตั้งลงไปครับ

Free Fonts


Menu