Change Disk Drive Letterฮาร์ดดิสก์ของคุณมีกี่ไดรซ์

โดยปกติแล้ว ฮาร์ดดิสก์ของเราจะเริ่มต้นด้วย Drive C ซึ่งเป็น drive ที่สำคัญที่สุด เป็นที่เก็บโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ โดยเฉพาะ Windows ถ้าไดร์ซ C นี้มีพื้นที่ไม่เพียงพอ ก็ทำให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติ สำหรับบางคนอาจมีไดร์ซ มากกว่า 1 ไดร์ซได้ สาเหตุเนื่องจากมีการแบ่ง ฮาร์ดดิสก์เป็น 2-3 ไดร์ซ หรืออีกอย่างหนึ่งคือ มีการใส่ฮาร์ดดิสก์ลงในคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งลูก

ชื่อไดรซ์ปกติประกอบด้วย

 • ไดร์ซ C สำหรับเก็บโปรแกรม
 • ไดร์ซ D เป็นไดร์ซ CD-ROM
 • ไดร์ซ อื่นๆ (ถ้ามี)

Change Disk Drive Letter
 

ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อของไดร์ซ เช่น D เป็น F อันเนื่องมาจากมีหลายๆ ไดร์ซในเครื่องเดียวกัน เราสามารถเปลี่ยนชื่อของไดร์ซด้วยตัวเอง โดยให้เราเข้าไปจัดการที่ "Computer Management" และเลือก หัวข้อ Disk Management สำหรับรายละเอียดมีดังนี้

 1. คลิกขวาที่ My Computer
 2. คลิกเมนู Manage (เราจำเป็นจะต้อง login โดยใช้ user ที่เป็นระดับ admin เท่านั้น)
 3. คลิกหัวข้อ Disk Management
 4. ที่ตำแหน่ง Disk 0 จะปรากฏไดร์ซของฮาร์ดดิสก์ ของผมมี 2 ลูก C และ D
 5. ให้คลิกเลือกไดร์ซ D
 6. คลิกขวาเลือก "Change Drive Letter and Paths"
 7. คลิกปุ่ม Change
 8. เลือกตัวอักษร Drive ที่ต้องการ
 9. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยัน

ข้อควระวัง!

หัวข้อนี้ แนะนำสำหรับผู้มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีแล้ว เท่านั้น และห้ามเปลี่ยนชื่อของไดร์ซฮาร์ดดิสก์ C เป็นอันขาด
 


Menu