Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

Windows Live Mail for Windows 7คุณใช้โปรแกรมอะไรในการเช็คเมล


สำหรับผู้ใช้งานตามองค์กร โดยปกติก็มักจะใช้โปรแกรม Microsoft Outlook ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมตระกูล Microsoft Office แต่บางคนไม่ต้องการซื้อโปรแกรมนี้มาใช้งาน ก็สามารถใช้โปรแกรม Outlook Express (Windows XP) หรือโปรแกรม Windows Mail (Windows Vista) แต่สำหรับผู้ใช้งาน Windows 7 คงแปลกใจว่าไม่เห็นมีโปรแกรมสำหรับการรับส่งเมลเลย

Windows Live Mail

โปรแกรมนี้ คือคำตอบสำหรับผู้ใช้งาน Windows 7 และโปรแกรม Windows Live Mail นี้ เราสามารถ download มาใช้งานได้ฟรี แต่อย่างไรก็ตาม หน้าตาที่เปลี่ยนแปลงไป ก็อาจทำให้หลายๆ คน ต้องมาเรียนรู้วิธีการใช้งานใหม่ๆ แต่เท่าที่ใช้งานดู ก็ยังไม่คุ้นเคยเท่าที่ควร แต่ก็ดี เพราะไหนๆ จะใช้ Windows เวอร์ชั่นใหม่แล้ว ก็ควรมีอะไรใหม่ๆ ให้ลองใช้กันบ้าง คุณคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้าง..


ความสามารถ (บางส่วน) ของ Windows Live Mail

  • รับส่งเมล ได้มากกว่า 1 Email Account ในเวลาเดียวกัน
  • มีโปรแกรม Calendar (ความสามารถน้องๆ Calendar ใน Microsoft Outlook)
  • Contact เช่นเดียวกับ Microsoft Outlook
  • ใช้คำสั่ง Sync แทนคำสั่ง Send/Received
  • มีเครื่องมือในการปรับแต่งรูปภาพภายในตัวโปรแกรมเอง

สนใจ download Windows Live Mailขนาดไฟล์ 1.09 MB
Windows Live Mail for Windows 7