คุณเป็นผู้หนึ่งที่ติดตั้งโปรแกรมมากมายหรือเปล่า

สำหรับผู้ใช้งาน Windows XP จะพบว่า เวลามีการติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ เข้าไป เราจะพบเมนูใหม่ๆ แสดงขึ้น (ให้คลิกเมนู Start คลิก All Programs) เราจะเห็นรายชื่อโปรแกรมนั้นวางเรียงต่อๆ กัน ไม่มีการจัดหมวดหมู่ และสำหรับคนที่มักติดตั้งโปรแกรมใหม่ๆ เสมอ จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า ใช้เวลาในการหาโปรแกรมทีเราต้องการลำบากพอสมควร


วันนี้เรามีคำแนะนำที่จะจัดกลุ่มของโปรแกรมให้อยู่ในหมวดเดียวกัน เช่น จัดกลุ่มโปรแกรมทางด้านอินเตอร์เน็ตและอีเมล์ เป็นต้น เราสามารถสร้างกลุ่มของโปรแกรมเช่น Internet & Email และดึงเอาโปรแกรมต่างๆ ที่มี เช่น Internet Explorer, FireFox, Opera, MS Outlook, Outlook Express หรืออาจเป็นกลุ่มเกี่ยวกับ Media Player เป็นต้น มารวมอยู่ด้วยกัน ทำให้เวลาเราค้นหาเพื่อเรียกใช้ จะได้สะดวกขึ้น ดีไหมครับ ถ้าชอบไอเดียนี้ ลองทำตามดูครับ

วิธีการรวมกลุ่มของโปรแกรมเข้าด้วยกัน

Grouping Programs Folder

  1. คลิกขวาที่ปุ่ม Start ที่ Taskbar
  2. คลิกเลือก "Open All Users"
  3. ให้คลิกเลือก Programs จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ของโปรแกรมต่างๆ ที่เราสร้างไว้
  4. คราวนี้มาตั้งชื่อกลุ่มของโปรแกรมกันก่อน เช่น Media& Entertainment เป็นต้น เอาไว้เก็บโปรแกรมประเภท media player ดูหนังฟังเพลง
  5. โดยให้คลิกขวาเลือก New และคลิก Floder จากนั้นพิมพ์ชื่อที่ต้องการ
  6. จะเห็น โฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นใหม่
  7. ให้คลิกเลือก และลากโฟลเดอร์ของโปรแกรมที่ต้องการรวมกลุ่มของ Media & Entertainment มาวางไว้เหนือโฟลเดอร์นี้
  8. โฟลเดอร์ที่ถูกลากไว้ จะถูกรวมอยู่ในกลุ่มของโฟลเดอร์ Media & Entertainment
  9. ลากโปรแกรมอื่นๆ มารวมอีกตามต้องการ
  10. แค่นี้ เราก็จะได้กลุ่มของโปรแกรมที่เราต้องการแล้ว

คราวหน้าเวลาเลือกใช้ ก็จะสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น หลักการนี้สามารถนำไปใช้งานได้กับ Windows ทุกเวอร์ชั่น ลองใช้กันดูนะครับ วิธีการไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่


Menu