Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เปิดไฟล์ไม่ตรงใจใน Windows

คุณทราบหรือไม่ว่า เวลาเราดับเบิลคลิกเพื่อเปิดไฟล์ .DOC ทำไม โปรแกรม Microsoft Word จึงถูกเปิดขึ้น ทั้งๆ ที่เราไม่ได้เข้าไปเปิดโปรแกรมก่อน และเรียกคำสั่ง Open เหตุผลก็คือตัวโปรแกรม Windows เองมีการ register ไฟล์ประเภทนี้ไว้แล้วว่า ต้องเปิดด้วยโปรแกรมอะไร เราเรียกวิธีการนี้ว่า Default Program หรือการ set Associations เคยไหมทำไมบางครั้งการเปิดไฟล์จึงไม่ถูกต้องตามความต้องการของเรา โดยเฉพาะกับไฟล์ประเภทรูปภาพ และ ไฟล์วีดีโอ

ต้นเหตุปัญหาของการเปิดไฟล์ไม่ตรงกับโปรแกรมที่เคยเปิด

สาเหตหลักมาจากการติดตั้งโปรแกรมประเภทเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันหลายๆ โปรแกรม เช่น โปรแกรมสำหรับดูภาพ ปกติ Windows มีโปรแกรมเปิดไฟล์ประเภทนี้ให้อยู่แล้ว แต่บางครั้งมีการติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ เสริมเข้าไป ทำให้ไฟล์รูปภาพนั้นๆ ถูกเปิดด้วยโปรแกรมอีกตัวหนึ่ง เป็นต้น

วิธีแก้ไขโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ใน Windows 7

Set Defauls Program Windows 7

  1. คลิกปุ่ม Start
  2. เลือกคำสั่ง Default Programs ตามข้อ 1
  3. คลิกเลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการเปลี่ยน ตามข้อ 2
  4. คลิกเลือก Change Program ตามข้อ 3
  5. คลิกเลือกโปรแกรมที่ต้องการจะเปิดด้วยไฟล์ประเภทนี้
  6. ยืนยันการเลือก

หลังจากกำหนดเสร็จแล้ว เราสามารถทดลองเปิดไฟล์ที่เราเลือกได้ทันที จะเห็นว่าถูกเปิดด้วยโปรแกรมที่เราต้องการ แต่สิ่งสำคัญคือ เราจะต้องเข้าใจว่าโปรแกรมนั้นๆ สามารถเปิดไฟล์ที่เราต้องการได้จริงน่ะครับ..