ทำความรู้จักคำว่า Run ว่าทำอะไรได้บ้าง

คำสั่าง Run นี้ ช่วยให้สะดวกในการเรียกใช้คำสั่งหรือโปรแกรมต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องคลิกผ่านเมนู All Programs เราสามารถเรียกโปรแกรมที่เราต้องการได้ทันที เพียงแค่เราทราบชื่อโปรแกรมนั้นๆ เช่น Calc หมายถึง Calculator หรือ เครื่องคิดเลข เป็นต้น เราสามารถเรียกใช้โปรแกรมผ่านหน้าต่าง Run นี้ได้ตลอดเวลา

พิมพ์คำสั่งแทนการคลิกโปรแกรม ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น คุณเห็นด้วยหรือไม่

วิธีการเรียกหน้าต่าง Run ให้แสดง

Run command Windows 7

  1. กดปุ่ม Windows และกดปุ่ม R ตาม
  2. พิมพ์ชื่อโปรแกรมทีต้องการเรียก
  3. กดปุ่ม OK

ทิปคำสั่งที่เรียกใช้บ่อยๆ ผ่านคำสั่ง Run

  • คำสั่ง Calc แทนการเรียกเปิดโปรแกรม เครื่องคิดเลข
  • คำสั่ง Notepad แทนการเรียกโปรแกรม Notepad
  • คำสั่ง Wordpad แทนการเรียกใช้โปรแกรม Wordpad
  • คำสั่ง Paint แทนการเรียกใช้โปรแกรมวาดภาพ Paint
  • คำสั่ง Explorer แทนการเรียกใช้โปรแกรม Windows Explorer
  • คำสั่ง EXCEL แทนการเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Excel

Menu