เกิดความสับสนเมื่อมีเครื่องพิมพ์หลายรุ่น

Uninstall Driver Printer Windows 7สำหรับผู้ใช้งาน Windows 7 อาจพบว่า คอมพิวเตอร์ของเรามี เครื่องพิมพ์ (Printer) ติดตั้งอยู่หลากหลากรุ่น ทั้งนี้ อาจเกิดจากการติดตั้งผิดพลาดไป หรือมีการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ ดังนั้น ถ้าเราต้องการยกเลิกเครื่องพิมพ์บางตัวออกไป เพื่อไม่ให้สับสนเวลาทำงาน เราสามารถทำการลบเครื่องพิมพ์วิออกจากระบบได้

ทำความรู้จัก Devices and Printers

แต่เดิมใน Windows รุ่นก่อนๆ ที่ไม่ใช้ Windows 7 เราจะพบโฟลเดอร์ที่ชื่อ เครื่องพิมพ์ หรือ Printer แต่สำหรับ Windows 7 จะพบอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์(Devices and Printers) แทนที่ แต่ไม่ต้องตกใจ เพราะมีความหมายอย่างเดียวกัน แต่เพิ่มแสดงข้อมูลของอุปกรณ์อื่นๆ ที่เคยมีการเชื่อมต่อเข้าไปด้วย

อย่างไรก็ตาม ให้เราดูในหัวข้อ Printers and Faxes ด้านล่างแทนนะครับ

ทิปการลบเครื่องพิมพ์ (Printer)

ยกเลิกเครื่องพิมพ์ใน Windows 7

  1. คลิกปุ่ม Start
  2. คลิกเลือก Devices and Printers
  3. ให้หัวข้อ Printers and Faxes ให้คลิกขวาเลือกเครื่องพิมพ์ทีต้องการยกเลิก
  4. คลิกเลือกคำสั่ง Remove Device

แค่นี้เราก็สามารถยกเลิกเครื่องพิมพ์ที่เราไม่ต้องการได้แล้ว คุณสามารถทำใหม่กี่ครั้งก็ได้ ถ้าคุณต้องการยกเลิกเครื่องพิมพ์อื่นๆ ด้วย


Menu