คุณเปลี่ยน Background ใน Windows 7 อย่างไร

การเปลี่ยน Background หรือ Wallpaper ใน Windows 7 สามารถเปลี่ยนโดยการคลิกขวาที่หน้า Desktop เลือก Personalize (เดิมคือคำสั่ง Properties) และสามารถเลือกเปลี่ยน background ได้ตามใจ แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นรูปถัดไปหละ !

Next desktop background

คำสั่งในการเปลี่ยนรูปภาพของ background เป็นรูปถัดไป เพียงแค่คลิกขวาที่หน้า Desktop และเลือกคำสั่ง Next desktop background แค่นี้รูป background ก็เปลี่ยนไปแล้ว? เอาไว้ใช้ในกรณีเบื่อรูปภาพที่แสดงในปัจจุบันchange desktop backgroundMenu