ทำความรู้จัก Windows Mobility Center

พูดให้เข้าใจง่ายๆ Windows Mobility Center คือ เครื่องมือหรือโปรแกรม Utility ที่น่าใช้งาน ที่ช่วยให้เราสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น เพราะเป็นโปรแกรมที่ช่วยรวมโปรแกรมต่างๆ ที่เราจำเป็นต้องใช้งานหรือใช้สำหรับปรับแต่งการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปิดเสียงลำโพง การเชื่อมต่อ wireless เป็นต้น

วิธีเรียกใช้งาน Windows Mobility Center


Windows Mobility Center

 1. สำหรับ Windows 7 สามารถพิมพ์คำว่า "Mobility" ในช่อง Search?
 2. Windows จะค้นหาและแสดงชื่อโปรแกรมให้เห็น "Windows Mobility Center" ให้คลิกเลือก
 3. จะพบหน้าต่างแสดงโปรแกรมต่างๆ ที่เราสามารถสั่งการได้โดยตรง
  • Display brightness? - ปรับความสว่างบนหน้าจอ
  • Mute - ปรับระดับเสียง เปิดหรือปิดเสียง
  • Fully Charged - ตรวจสอบระดับพลังงานของแบตเตอรี่
  • Sync - การโอนย้ายข้อมูลระหว่างอุปกรณ์
  • Wireless - สำหรับการเปิด-ปิดอุปกรณ์?
 4. คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการได้ทันที

?จำนวนหรือโปรแกรมที่แสดง อาจไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นกับคอมพิวเตอร์นั้นๆ? และที่สำคัญโดยเฉพาะการแสดง Wirleess เราจำเป็นจะต้องเปิดสวิทซื Wireless ก่อนเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้โปรแกรมสามารถควบคุมได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • สำหรับผู้ใช้งาน Windows Vista โปรแกรม Windows Mobility Center ก็มีให้ใช้งานฟรีเหมือนกัน
 • นอกจากนี้เรายังสามารถเรียกใช้โปรแกรม Windows Mobility Center นี้ได้จากการพิมพ์คำสั่ง "mblctr" ในหัวข้อ "RUN" ได้ด้วย (เรียกคำสั่ง RUN ให้กดปุ่ม "Windows Logo + R")


Menu