ISO ไฟล์ คืออะไร

ISO เป็นไฟล์ประเภท Image ประเภทหนึ่ง ISO ไฟล์เป็นการเขียนข้อมูลจากผ่าน CD/DVD และรวมกันเป็นหนึ่งไฟล์ โดยมีนามสกุลเป็น .ISO นั่นเอง เราสามารถสร้างไฟล์ ISO ได้โดยใช้โปรแกรมประเภท Burning CD ทั่วไป (ส่วนใหญ่มีความสามารถในการสร้างไฟล์ Image นี้อยู่แล้ว้) เหมาะสำหรับการทำสำเนาข้อมูล ไฟล์ภาพยนตร์จากแผ่น CD/DVD เพราะการทำ ISO เป็นการ copy แบบเหมือนต้นฉบับ 100% เลย

วิธี Burn ISO ไฟล์ใน Windows 7


ISO Image Burner

  1. ใส่แผ่น CD/DVD ว่างๆ ประเภท CD-R, CD-RW หรือ DVD-R, DVD-RW
  2. ให้คลิกขวาที่ไฟล์ ISO เลือกคำสั่ง "Burn disc image"
  3. โปรแกรม Windows Disc Image Burner จะถูกเปิดอัตโนมัติ
  4. คลิกปุ่ม Burn ได้ทันที

แค่นี้ เราก็สามารถ Burn แผ่นจากไฟล์ Image ที่เป็นไฟล์นามสกุล .ISO ได้แล้วครับ

ข้อควรระวัง! ในกรณีที่เราใช้แผ่นประเภท CD-RW หรือ DVD-RW (แผ่นที่สามารถบันทึกซ้ำได้) กรณีมีข้อมูลอยู่ในแผ่น โปรแกรม "Windows Disc Image Burner" จะทำการลบข้อมูลในแผ่นอัตโนมัติก่อนการบันทึกข้อมูลใหม่ลงไป..


Menu