สำหรับผู้ที่มีการใช้ Microsoft Word 2010 ในการพิมพ์รายงาน เอกสารหลายๆ หน้า หรือใช้สำหรับการแต่งหนังสือ สิ่งหนึ่งที่พบเห็นได้ คือแต่ละไฟล์จะหลายหน้า และหลายหัวข้อ เราสามารถใช้เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการโยกย้ายหัวข้อต่างๆ ให้เหมาะสมได้ด้วย Navigation Pane

เครื่องมือที่ช่วยในการแสดงข้อมูลในรูปแบบทีละหน้า หรือจัดกลุ่มเป็นหัวข้อๆ ทำให้เราสามารถทำการย้ายข้อมูลแต่ละหัวข้อสลับไปมาได้ โดยวิธีการลากและวาง (Drag and Drop) ปกติหน้าต่าง Navigation จะแสดงในตำแหน่งด้านซ้ายมือของหน้าจอของเรา แต่เราสามารถลากไปวางที่ด้านขวาได้เช่นกัน


เครื่องมือ Navigation Pane

Navigation Pane Word 2010

 

วิธีการใช้คำสั่ง Navigation Pane

 1. เปิดเอกสารงานที่ต้องการด้วย Word 2010
 2. คลิกเมนู View
 3. ในกลุ่มหัวข้อ Show ให้คลิกเลือกให้มีเครื่องหมายถูก หน้าข้อความ Navigation Pane
 4. หน้าต่างคอลัมภ์ด้านซ้ายจะปรากฏให้เห็น
 5. ทดสอบคลิกไอคอนเล็กๆ 3 ตัวด้านบน
  1. ตัวแรก จะแสดงในรูปแบบของแต่ละหัวข้อ (Heading)
  2. ตัวที่สอง จะแสดงในรูปแบบของแต่ละหน้า
  3. ตัวที่สาม ใช้กรณีในการค้นหา (Search)
  4. ให้คลิกที่หัวข้อแรก เพื่อแสดงในแต่ละหัวข้อหลัก
  5. ลองคลิกเลือกหัวข้อใด หัวข้อหนึ่ง จากนั้นคลิกไปสลับไปตำแหน่งอื่นๆ
  6. สังเกตผลลัพธ์ จะเห็นว่าข้อความทั้งหมดของหัวข้อนั้นๆ ถูกย้ายไปยังตำแหน่งที่เราลากไปวางไว้

แค่นี้เราก็สามารถปรับแต่งการวางข้อมูลใน Word 2010 ได้อย่างง่ายดายแล้ว


Menu