ทำความรู้จัก Backstage View ใน Office 2010

Backstage View คำศัพท์ใหม่สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Office 2010 ที่ควรทราบ จริงๆ แล้วก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมาย เพียงแค่เป็นคำศัพท์ที่ทาง Microsoft ได้พูดถึงค่อนข้างมาก ในเว็บไซต์ของการสอน Microsoft Office 2010

Backstage View คืออะไร

หน้าต่างหนึ่งของโปรแกรม Microsoft Office 2010 ที่แสดงรายละเอียดของไฟล์งานปัจจุบัน (Properties) นั่นเอง เราสามารถคลิกเข้าไปดูได้ โดยการคลิกที่แท็ป File เมนูแรกสุด จากนั้นโปรแกรมจะแสดงในหัวข้อ Info ให้เห็น รายละเอียดต่างๆ ที่แสดงให้เห็นนั้นเรียกว่า Backstage View นั่นเองBackstage View Office 2010
 

 


Menu